סוס ורכבו רמה בים

ותקח מירים הנביאה אחות אהרון את התוף. ותען להם מירים שירו לה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 
ולכורה קשה ותען להם מירים משמע שהיא באה לענות להם על קושיה של הנשים ואם כן מה היה קשה לנשים שאל זה באה לענות עוד קשה אז למה להם שזה לשון זכר 
וצריך לאמר שהיה כאן קושיה מאוד חזקה מצד הנשים שאיך אנחנו יכולים לשמוח ולהודת באת שאנחנו יודעים שאגברים צעדים לקבלת התורה ואם כן כל התחלית של יצאת מצרים הוא המצאי לקבלת התורה ואנחנו הנשים נשארים בפרוזדור והגברים מתקדמים לתרקלין שזה התורה 
עונה להם מירים סוס ורוכבו רמה בים ולכורה מה הסוס קשור פה אלא שעד כמה שהוא היה המסיע לרוכב מגיע לשניהם אותו עונש ואם כן מיישב שאים אתם הנשים תסיעו ללומדי תורה אשה שעוזרת לבעלה שזה להם ולכן זה בלשון   זכר תגיע גם לאותו רמה של הגברים שמקבלים את התורה ולאותו שכר  
הכנס

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "שמעו ותחי נפשכם"
  • לא להם ציוית לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פני אלא לי לבדי
  • "אתה שומע?"
  • עתה ידעתי כי גדול ה'
  • "מה אעשה מפני משה"
  • "שמע בקולי איעצך" – תבונת מקבל העצה
  • כפיה בקבלת התורה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.