לחיות את התורה

לחיות את התורה
כתוב בפסוק (פרק כה פסוק כא) "ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך" ועיין שם ברש"י דהקשה דהרי כבר כתוב ונתת אל הארון את העדות ויש לומר שבא ללמדנו שצריך קודם לתת את הלוחות לפני ששמים את הכפורת ממעל וכן מצינו כשהקימו את המשכן נאמר ויתן את העדות אל הארון ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה ע"כ
ולכאו' מאי נפק"מ אם יניחו את הכפורת אחרי ששמו את הלוחות בתוך הארון או שישימו את הכפורת לפני שישמו את הלוחות מה רווח יש לנו בזה?
וידוע דשם של דבר נקרא על פי מהות הדבר עצמו ועוד ידוע לנו דכל מהות של דבר היינו מוכרח שהיה שם מתחילה יצירת הדבר עד הסוף של היצירה כמו שראש ומוח שהם מהות האדם יבוא בתחילת הלידה משא"כ השערות וכו' א"כ רצו ללמדנו שזה לא ארון שמשמש גם לתורה אלא זה ארון העדות
כדוגמת "ודברת בם"ודרשו חז"ל שכשתינוק יודע לדבר שילמדו אותו לומר תורה צוה לנו משה והפשט שדיבורו לא יהיה דיבור שישמש גם לתורה אלא דיבור של תורה – ודברת בם
ולכאורה יש להקשות שמצד אחד ומצד שני
אלא הפשט הוא שאין מציאות של ת"ח ומציאות של תורה אלא ת"ח זה התורה עצמה וכמו שכתוב כי הם חיינו ואורך ימינו חיינו זה התורה והתורה היא חיינו וכמו שאומרים כמה טיפשים הבבלים שעומדים בפני ס"ת ולא בפני ת"ח דהרי הת"ח הוא הוא התורה עצמה (לקח טוב חיים של תורה חלק א' על הפרשה)
הכנס לכאן

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • רק שמחה
  • פנים אל מול פנים
  • "מאסת את דבר ה'" - להפטרת זכור
  • האדם בונה את העולם
  • חינוך זה כמו הכרובים
  • הלב של המשכן
  • ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.