עד היכן מגעת השבת אבידה

"וכן תעשה לכל אבדת אחיך … לא תוכל להתעלם":התורה לא אומרת לנו איך לשמור על האבדה עד מציאת בעליה. הדבר פשוט כשמדובר על מציאת דברים דוממים, שלא מתקלקלים ולא זקוקים לטיפול כגון:מציאת עיפרון,כדור וכו´. אך שמדובר על מציאת דברים הזקוקים לטיפול כגון"מציאת חיות ובהמות הדבר מתחיל להיות יותר מסובך.

אולי נלמד כיצד יש לטפל במציאות הנ"ל על פי מעשיהם של גדולי ישראל, לא רק שהיו מקפידים לחפש אחר בעל האבדה, אלא היו טורחים הרבה כדי לשמור על האבידה שלא תינזק ושלא יפחת ערכה.
מסופר במסכת תענית [כה.] מעשה באדם אחד שעבר על פתח ביתו של רבי חנניה בן דוסא והניח שם תרנגולת ומצאה אותה אישתו. אמר לה ר´ חנניא "אל תאכלי את ביצה". התרבו הביצים והתרנגולת היתה מצערת. מכרם ר´ חנניא וקנה בדמיהן עיזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדה לו התרנגולת ואמר לחברו "כאן הנחנתי את התרנגולת שלי" שמע רבי חנינא ואמר לו "יש לך בה סימנים?", ואמר לו הבחור "הן".
נתן לו סימן ונטל את העיזים…

(בשם אסף רז)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • עזרה לזולת מבט לפרשת כי תצא
  • מצוות מעשיות בימינו
  • "על קן ציפור יגיעו רחמיך"
  • שילוח הקן
  • מצוות "ביומו תתן שכרו"
  • מיקומה של פרשיית אשת יפת תואר
  • על היחס לסביבה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.