זוג בחתונה בונים בית מקדש

טעם שבירת הכוס- בונים בית המקדש וויתור אחד לשני
מה הטעם שבדיוק אחרי ששוברים את הכוס מתחילים לשיר וכו' לכאורה היה צריך לעשות חמש דקות דומיה לזכר "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"ומה הטעם אלא הפשט הוא ששוברים את הכוס בשביל הזכר לחורבן בית המקדש וכאן הזוג בונה בית מקדש והטעם הוא שבבית המקדש הדבר העיקרי ומהותו היה הקורבנות ופה בזוג המהות הוא גם כן הוויתורים והקורבנות שעושים אחד לשני

היכנס ולחץ כאן