האחדות – אינטרס לאומי

"והניח לכם מכל אויבכם מסביב וישבתם בטח" (י"ב, י`) – אם יניח לנו מכל האויבים, אזי ברור שנשב לבטח. אם כן, מדוע נקטה התורה בכפל לשון כאן?

מסביר בעל "גלילי זהב", רבי דוד מושקוביץ: "וישבתם בטח"- הוא תנאי הכרחי לקיום ההבטחה "והניח לכם מכל אויבכם". בשעה שישראל מאוחדים בתוכם, בשעה שאינם מפוצלים ומפורדים, רק אז אין צריכים הם לחשוש מאויביהם היושבים מסביב לארצם. ובמדרש תנחומא על הכתוב: "אתם ניצבים היום כולכם" כבר נכתב: "אין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם אגודה אחת".

(מתוך עלון שבתון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מצות השמחה ברגלים
  • בנים אתם לה' אלוקיכם
  • מצוות הצדקה בחו"ל ובארץ ישראל
  • המקום אשר יבחר ה'
  • שחיטת חולין ושחיטת קדשים
  • "הלוי אשר בשעריך"
  • התהליך התדירי של התעלות הבריאה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.