הפרט משפיע על הכלל

"ראה אנכי נתן לפניכם" – אמרו חז"ל: (קידושין מ, א): "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עברה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה".

מכאן שברכה וקללה של כלל ישראל מצויות בידיו של כל אחד ואחד מישראל. לפיכך פונה הכתוב אל כל יחד בישראל: "ראה! אנכי נתן לפניכם (לפני כלל ישראל) היום ברכה וקללה", וביד כל אחד מכם מסור לא רק גורלו האישי, אלא גם גורל כלל ישראל.

(אזנים לתורה, מתוך עלון שבתון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הקללה והברכה
  • "כי תאווה נפשך לאכול בשר"
  • המקום אשר יבחר ה'
  • שחיטת חולין ושחיטת קדשים
  • המקום אשר יבחר ה'
  • מצות השמחה ברגלים
  • "לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עינכם למת" - גבולות במרחב הציבורי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.