לך לך ושכרו

"לך לך" – הניסיון הראשון שניסה ה' את אברהם ואברהם עמד בו בכבוד והלך לארץ לא נודעת ארץ כנען, ושכרו היה גדול ככתוב וה' ברך את אברהם בכל.
על המלה בכל יש הרבה דרשות ורציתי להוסיף אחת.
אל תקרא בכל אלא ב כל פרוש פעמיים המלה כל שהתוצאה בהפוך לך לך
השכר של אברהם על מילוי הוראה ה' לך לך היתה וה' ברך את אברהם בכל.
אנני זוכר מה המקור של וורט זה נדמה לי שזה של הרב מבלז.

(נשלח ע"י יוסי ירום)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • כי אם אשר יצא ממעיך
  • מדוע נגזרה גלות על זרע אברהם?
  • "לו ישמעאל יחיה לפניך"...
  • מסירות נפש
  • ייחודו של אברהם
  • ההפרד וההדבק בביתו של אברהם
  • ברית בין הבתרים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.