"והורשתם את הארץ וישבתם בה" (לג, נג)

דעת הרמב"ן  שהדר בא"י מקיים בכך מצוות עשה מן התורה מן הפסוק דלעיל. וקשה  מדוע אין מברכים על מצווה זו כשם שמברכים על כל המצוות?
ויש לתרץ שבברכת המזון (בברכת הארץ) כשאנו אומרים "נודה לך… על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה" נכללת בזה גם ברכה על הישיבה בארץ.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"
  • "אלה מסעי בני ישראל"
  • דיני הנחלות
  • ערי 'מקלט' – משמעות השם
  • "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"
  • חשיבות הדרך
  • "מהור ההר תתאו לבוא חמת והיו תוצאות הגבול צדדה."
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.