ומחיתי את כל היקום- עתיד הוא לקום!

 

"לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה". (בראשית ז'. ד')

השימוש במילה "יקום" מובא בתורה רק בשני מקומות, בדור המבול, ובפרשת קרח, כפי שמתואר בפרשת עקב:

"ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם, ואת אהולהם, ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל". (דברים יא. ו')

בשני המקומות הללו מדובר על הרס וחורבן, למה דווקא כאן משתמשת התורה במילה יקום?

בעל הטורים מפרש: "היקום אשר עשיתי- בגמטריה- לא חיים לתחיית המתים".

רש"י מפרש בפרשת עקב: "היקום אשר ברגליהם- זה ממונו של אדם שמעמידו על רגלו".

ממשיך ומסביר בעל הטורים:"כשם שחטאו דור המבול מפני רוב טובה ועושר שהיה להם, כך קרח, מרוב עושר שהיה לו השתרר וחטא".

ואני הקטן ארצה לפרש, כפי מאמר קהלת, "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת". (א'.ד')

למרות שעכשיו אנחנו רואים חורבן כללי וטוטאלי- כל העולם נחרב, כל היצורים מתים, כל הבריאה נשחתת- לא כך הוא באמת!!! ומחיתי את כל היקום- כשמו כן הוא- עתיד הוא לקום! לעת עתה הוא החורבן, אבל הארץ לעולם עומדת.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

 

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הקשר בין המבול להר סיני
  • למה לבנות תיבה? לא יותר פשוט לברוח לארץ ישראל?
  • על הכפילות שבסיפור המבול
  • מדוע נח שלח דוקא את העורב והיונה ולא את עוג?
  • על הכפילות שבסיפור המבול
  • המבול ותיקון העולם
  • הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.