"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" (טז, א)

קשה, למה יצהר קרא לבנו בשם "קרח" שהוא שמו של אחד מאלופי עשו, כפי שנאמר  "אלוף קרח", והלא אמרו חז"ל  וז"ל "ושם רשעים ירקב אמר ר' אלעזר רקביבות תעלה בשמותן דלא מסקינן בשמייהו" ומסביר רש"י (שם) "לא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע" ואם כן איך קרא יצהר לבנו בשם קרח שזה שם של אדם רשע?
אפשר לתרץ בפשטות, שהאיסור לקרוא לבנו בשם אדם רשע הוא רק לאחר מתן תורה, שהתקדשו בנ"י במדרגה עליונה, אולם קודם מתן תורה אין קפידא, וקורח נולד קודם מ"ת ולכן היה מותר לקרוא לו כך.
ואפשר גם לתרץ על פי התוס' ישנים (שם) שביאר שהאיסור לקרוא בשם של אדם רשע לא נאמר בשם שקראו הקב"ה, ועל כן מצינו שקראו בשם "ישמעאל", ומעתה יש לומר גם לגבי השם "קרח" שכפי המבואר בזוה"ק  הקב"ה הוא שקראו כך, על שם שקירח שערות ראשו כדין הלויים שהוצרכו לגלח שערותיהם להכשירם לעבודה.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בקהלם אל תחד כבודי
  • ותפתח הארץ את פיה
  • "וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ואהרון לאמר אתם המתם את עם ה'"
  • מחתות החטאים - ציפוי למזבח
  • מחלוקת לשם שמים
  • על מה יצא קורח?
  • כוח הבחירה לטוב ולרע גם אם אתה מיוחס
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.