"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל" (ב, ב)

אומר המדרש  "חיבה גדולה חיבב הקב"ה את ישראל שעשאן דגלים כמלאכי השרת, כדי שיהיו ניכרים בני ראובן לעצמן ובני שמעון לעצמן, ומניין שהוא אהבה לישראל, שכן שלמה אומר הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" נמצא לפי המדרש, שענין הדגלים אינו דבר של מה בכך, (גינוני מלכות וכדומה) אלא גילוי מופלא על גודל אהבת ד' יתברך לישראל עד כדי כך שהשווה אותם כמלאכי השרת, שאף הם יש להם דגלים. וכשם שמובן מאליו שדגלי המלאכים הוא ענין נשגב, כך דגלי בני ישראל מסמלים ענין נשגב ונעלה למאד, ובראש וראשונה אות הוא לאהבתו יתברך לישראל.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על האדם וסביבתו
  • "איש על עבודתו ואל משאו" – האחריות לשימור העיקר
  • הלויים והבכורים
  • כבלע את הקודש
  • מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא?
  • המדבר ומשמעויותיו
  • כתינוק הבורח מבית הספר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.