קח לך!

הדפסה הדפסה
"ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו" (במדבר כז. יח') משה רבנו מבקש מה' שימנה את בניו אחריו כממשיכי דרכו,  מה ה' אומר לו? קח לך את יהושע בן נון…
מילא, בקשתו של משה לא נתמלאה- לפחות שלא יגיד לו ה' קח לך! יגיד לו קח את יהושע. מה רמז לו ה' באומרו "קח לך"? המפרשים הרגישו בשאלה הזו ונתנו תירוצים אחדים. רש"י הסביר "את האיש שבדוק לך, את זה שאתה מכיר".
אור החיים הקדוש מסביר: קח לך -כחששתך לפי שאתה חושש שלא יהיה מנהיג על העדה כחששתך וכדברך קח את יהושע!"
מסביר עוד האור החיים הקדוש, שמשה היה שורש כל הנשמות, ויהושוע היה בחינת רוח 'איש אשר רוח בו', מסביר האור החיים הקדוש, "שהיה יהושוע שורש כל רוחות הדור ההוא! וציוה ה' לסמוך ידו של משה להעיר לרוח מהות הנשמה שבמשה"
ועכשיו הכל מובן, מדובר באותה ישות!! משה ויהושע אחד הם, משה בחינת נשמה ויהושוע בחינת רוח. ולכן נאמר קח לך!
(טל יקותיאלי. לע"נ מור אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • החלק היחסי
  • מי באמת עמד מאחורי עצת בלעם?
  • הנני נותן לו את בריתי שלום
  • פרשת התמידין והמוספין כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר
  • פינחס תיקונים לע"ם
  • היחס בין חומרת העריות לעבודה זרה
  • בקנאו את קנאתי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.