"ומקדשי תיראו" (יט, ל)

אומרת הגמרא בסוטה  וז"ל "אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד" וברש"י שם "ואין כבוד שמים בכך".
וצריך להבין במה שונים מלכי בית דוד שמותר להם לשבת בעזרה, משאר המלכים שאסור להם לשבת בעזרה? ותירצו, דוד המלך מאד נכסף לבית המקדש, וביטא זאת בפסוקים ומזמורים רבים, ואחת היא בקשתו: "שבתי בבית ד' כל ימי חיי" , וענין הישיבה מורה על קביעות, כמו שמברכים "לישב בסוכה", (ומזה הטעם מקום שלומדים בו תורה בקביעות נקרא "ישיבה") והתגעגע דוד להיות שבתו – קביעותו בבית ד' כל ימיו, וקבל בשכרו שאכן יכול הוא אף לשבת בעזרה, היינו ישיבה המורה על קביעות וזכה לו ולדורותיו לכל מלכי בית דוד.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • קדושים תהיו
  • הוכח תוכיח את עמיתך
  • קידוש החול
  • "ערלה" ו"ראשית"
  • משמעות החתימה "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם" (נוסח מלא)
  • על ואהבת לרעך כמוך - היכן עובר הגבול?
  • "דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.