פינחס הוא אליהו הנביא

הדפסה הדפסה

ידוע שעל פי הזוהר הקדוש פנחס הוא הוא אליהו הנביא.
כשמעיינים במעשיו של אליהו הנביא,מוצאים אנו שהיו לו לכאורה שני פיות, שתי צורות התנהגות הפוכות.
 מצד אחד הוא מעיד על עצמו (מלכים א יט, יד) "קנא קנאתי לה' אלוקי צבאות" והוא גם קורא לעם ישראל לנקום בנבאי הבעל – פעולה של קנאה לה'. לעומת זאת אנו קוראים על תפקידו לעתיד לבוא: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא… והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". (מלאכי ג') דהיינו שאליהו הוא מקרב הלבבות הגדול בין אבות לבנים, דמות מאחדת ומלכדת היתכן?
הרי זה נראה משהו מנוגד לדמות של הקנא הגדול בתנ"ך, מקנא קנאת ה' צבאות, זה שהורג  את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת צור?

בהקשר זה ניתן גם לשאול – כאשר אליהו הנביא עולה בסערה השמימה נפרד ממנו ממשיכו אלישע בן שפט, והוא פונה אל מורו ורבו ואומר לו: "ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" (מלכים ב',ב') תעביר אלי כפליים ממה שיש לך, מהאוצרות הרוחניים ומכושר הנבואה שלך.
אנחנו יודעים שתלמיד אומר הלוואי ואגיע למדרגה של מורי ורבי וגם זה הרבה, אולם מהיכן אלישע לוקח את ההעזה הזאת לבקש פי שניים מאליהו רבו, הרי זה נראה עד כדי חוצפה? 
יש לומר שגדלותו של אליהו היתה בשילוב בין הדברים, קנאות כשצריך, וקירוב לבבות ושלום כשצריך, כח זה ניתן לו ע"י הקב"ה לאחר הקנאות הראשונה "הנני נותן לו את בריתי שלום" בריתו של הקב"ה היא שלום כשצריך, ומלחמה כשצריך, "ה' איש מלחמה ה' שמו". קנאות אמת היא אינה תכונת אופי, אלא אילוץ במצב מסוים, כך שמעשיו אינם סותרים אחד את השני אלא אדרבה משלימים אחד את השני.

אלישע מוצא לנכון לבקש מאליהו רבו את התכונה הזו, את הכישרון הזה, של "פי שניים ברוחך אלי".
אלישע מבקש מרבו שינחיל לו בבקשה את הכוח הזה לדבר בשתי הפיות הללו, כל אחד במקומו, לשעתו, ולצרכיו.  תן לי את הכוח לדעת להתגמש, להתפשר ולסגת במקום שצריך, ואת הכח של  לדעת לעמוד על דעתי ועל עקרונותי במקום שצריך. שני הפיות הללו ביקש אלישע מאליהו להעביר אליו מאחר שהוא זקוק לזה בשליחות המנהיגותית.כמה חשוב לנו לקחת את הדרך הזו של אליהו הנביא הוא פנחס הקנאי, ולהשתמש ברוחו הכפולה במקומות הנכונים.

(מצוטט מתוך אתר הכותל, בשם הרב שמואל רבינוביץ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מהי אהבה, וחשיבותו של השלום (לשבע ברכות)
  • פנחס וסיבת יחוסו
  • בנות צלפחד
  • התורה הנשית
  • היחס בין חומרת העריות לעבודה זרה
  • שני מנהיגים - שתי הנהגות
  • כֵּן בְּנוֹת צְלָפְחָד דֹּבְרֹת?!
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.