שני שעירים: שני שערים- שער תשובה ושער גזרה

בפרק ט"ז פסוקים ח'- י' נאמר: "ונתן אהרון על שני השעירים, גורלות- גורל אחד לה', וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר, אשר עלה בגורל לה'; ועשהו, חטאת. והשעיר, אשר עלה בגורל לעזאזל, יעמוד חי לפני ה' לכפר עליו- לשלח אותו לעזאזל המדברה".

חז"ל התייחסו אל האקראיות כאל מהות ההשגחה העליונה, במובן זה שהיא חושפת בפני האדם/העם

את הדרך שבה עליו ללכת בה.

בהתאם לכך גם הסיקו מסקנות מרחיקות לכת מתוצאות ההגרלה. כך למשל מסופר במסכת יומא (ל"ט, ע"ב) שבמשך 40 שנה שבהן כיהן שמעון הצדיק, תמיד עלה הגורל של השעיר לה', בצד ימין. מה שהתפרש  כסימן לכך שהעם הלך בדרכי השם. בדומה, אם כי הפוך מבחינת המגמה- בארבעים השנים האחרונות של הבית השני, עלה הגורל של השעיר לה' תמיד בצד שמאל. מה שלא הותיר מקום לספק ביחס למצבם הרוחני  העגום של ישראל באותה תקופה.

מכאן אנו למדים שהקרבת הקורבנות כשלעצמה לא נועדה לכפר בפועל על עוונות ישראל, אלא לשקף להם את מצבם הרוחני על מנת לעודד אותם לעשות תשובה במידת הצורך.

בהתאם לכך במידה והשעיר שיועד לה' יצא השמאלי- ישראל נדרשו להבין שעליהם לעשות תשובה, בעוד שאם יצא הימני- ידעו שהם נמצאים בדרך הנכונה.

בשני המקרים השעיר לעזאזל נועד להוות תמרור אזהרה: אם באשר לגזרה המרחפת מעליהם בהיותם חייבים בדין, ואם באשר לאפשרות לרדת ממדרגתם, כשיצאו זכאים.

לסיכום אפשר לומר ששני השעירים נועדו לייצג את שתי הדרכים העומדות בפני העם לכפר על עוונותיהם:

לעשות תשובה, שתדרוש הקרבה אך גם תנקה את ישראל מחטאיו. ולחילופין, להמשיך ללכת בדרכם הרעה ולהמשיך לצבור עוונות, עד שיווצרו התנאים המתאימים מבחינת עולם הטבע, להוצאתו לפועל של גזר דינם. הדבר עשוי לקחת גם ארבעים שנה, ואולם בא יבוא, כפי שנוכחנו לדעת מחורבן הבית השני.

תמיכה לרעיון הזה ניתן למצוא בכינויים "איש עתי" במובן עת, ו-"ארץ גזרה" כרמז לעולם הטבע.

(נכתב ונשלח ע"י הלנה ברבי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • המקום הנכון, הזמן הנכון והאדם הנכון
  • קידוש החול
  • "לא כמעט.. לא ליד.."
  • חוקת הקודש
  • הכהנים והעם
  • עבודת יום הכיפורים
  • פיתוח האישיות במדבר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.