גילוי ההסתר של מגילת אסתר

כדי לקיים את מצות קריאת המגילה בפורים בצורה הכי מהודרת צריכים אנו תחילה לפרוס את המגילה ולהתחיל לקרוא בה רק לאחר שכולה גלויה. בנוסף את מגילת אסתר אנו קוראים בפעם הראשונה בערב ובפעם השניה בבוקר.

ניתן ללמוד מכך ב"ה כמה דברים מעניינים על השגחת הבורא יתברך.

תחילה, אופן פריסת המגילה מלמד אותנו שטעות גסה עושה כל אדם ששופט, מגבש דעות ומגיע למסקנות על סמך מידע חלקי בלבד מבלי לדעת את כל הפרטים הדרושים לצורך הבנת התמונה השלמה. גם כאן רק ידיעה מלאה של כל פרטי המגילה יכולה למנוע מאיתנו להגיע לטעויות חמורות ולמסקנות שגויות שרחוקות מהאמת מרחק שמים וארץ.

לדוגמא אדם שמגיע במגילה לחלק בו היהודים מתנהגים כמו אחרון הגויים מחד ומאידך המן הרשע מצליח, זוכה לכבוד ועולה לגדולה, ואחשוורוש נותן לו אור ירוק לממש את תכניתו הזדונית נגד היהודים. אם אותו אדם לא מתאזר בסבלנות עד סוף המגילה עלול הוא ליפול לפח, לעשות את אחת הטעויות השכיחות ולהגיע לדעות משובשות ומסקנות שגויות אודות היהודים ואף לחשוב שכל אחד יכול להזיק ליהודים ככל העולה על רוחו, שאין דין ואין דיין, שהקב"ה מאס בעמו הנבחר ח"ו והחליט כמו שטוענים הנוצרים להחליפם בעם אחר, ואף לחשוב שהעולם הזה שייך לרשעים ושרק הם יכולים להצליח בו, אך אם משכיל להגיע לסוף המגילה זוכה הוא לגלות את כל הטעויות הקשות אשר עשה כשנתן דעתו על מהלכים אלוקיים הנשגבים מבינתו באמצעות שכל אנושי ונתונים חסרים, רואה איך הצדק מתגלה בסופו של דבר, מבין שדברים משמעותיים דורשים תהליך הבנוי מכמה וכמה שלבים שמנוהלים ע"י עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, הקב"ה ובהרבה מקרים אין אפשרות להבין את השלבים הבודדים מתוך התהליך הכולל, ואף שואל את עצמו, איך יכולתי להרשות לעצמי לחשוב בצורה מצומצמת כ"כ?

אם נבקש מגרי קספרוב שיסביר לנו שלב אחד במהלך משחק שאותו ניצח הוא יאמר שלא ניתן להתייחס לאותו שלב לחוד אלא רק כחלק בלתי נפרד מהמהלך הכולל, שבמהלכו אף יתכן שעשה מהפך ממצב שנראה אבוד מבחינתו לנצחון מפתיע.

בנוסף, כפי שלמדנו דרך כל הצרות שידע עם ישראל מאז ומעולם הסדר הטבעי של התרחשות הדברים הוא שתחילה יש גלות ואחריה מגיעה הגאולה, וכמו שהיום מתחיל בערב שהוא זמן של הסתר ורק אחריו מגיע הבוקר שהוא זמן של גילוי, גם את המגילה קוראים תחילה בערב ואח"כ בבוקר.

"מגילת אסתר" נקראת כך משום שהיא מגלה לנו את ההסתר, היינו גם אם נקרא שישה מבין עשרת פרקי המגילה לא תהיה לנו כל דרך לגלות את התכלית הרמוזה בשם המגילה ונישאר ברמת ההסתר, וכדי להגיע לרמת הגילוי נצטרך לקרוא את כל המגילה כדי לקבל תמונה שלמה.

(ברוך עינב)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • לך כנוס... וצומו עלי
  • מחצית השקל
  • על הזהירות בפורים - דעה ומסר אישי
  • "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?"
  • פורים ואחדות
  • אחשוורוש מפורק לגורמים
  • על התחפושות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.