"ועשית בדי עצי שיטים…בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסורו ממנו"- למה לא יסורו?

"ועשית בדי עצי שיטים וצפית אתם זהב. והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם. בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך" (שמות כה. יג-טז)

לא יסורו ממנו- מסביר רש"י, לעולם!
למה לא להוציא את הבדים מהטבעות? למה להשאיר את המקלות שבהם נושאים את הארון לעולם?
גם לאחר שעם ישראל היה בארצו ובנחלתו, וכבר נבנה המקדש- לא הוסרו הבדים מהארון! למה התורה אוסרת עלנו להסיר את הבדים מהארון? מה הם מסמלים?

בארון הברית מונחת ה"עדות" – ספר התורה שכתב משה, לוחות הברית השניים, ושברי הלוחות הראשונים, וכן צנצנת המן ומטהו של אהרון.
מרמזת לנו התורה, בדי עצי שיטים לעולם מצוים בארון- לעולם יכולים אתם להרים ולשאת את עול התורה והמצוות!
שלא יבוא דור ויגיד: "איננו ראויים", "אנחנו רחוקים", "כבד עלנו", "איך נוכל לשאת את עולה של התורה? היא קשה מידי!" -לכן רומזת לנו התורה הקדושה: לעולם בדי עצי השיטים בטבעות- מוכנים ומסוגלים לנשיאה! לעולם לא יסורו הבדים ממנו- כי לעולם ראויים ישראל ומסוגלים לשאת את עולה של התורה!

שנזכה להרים את קרנה של התורה, ולהיות ראויים לה!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • וחשוקיהם כסף - העוגן ורב החובל (ד"ת לשבת תרומה)
  • שכינת השם ובקשת האדם: בין הארון למזבח
  • "וציפית אותו נחושת" (כז, ב)
  • מבית ומחוץ תצפנו
  • מעשה הכרובים
  • המשכן – לכתחילה או בדיעבד?
  • ממלכת כהנים וגוי קדוש
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.