כי כבד ממך הדבר

"נבול תיבול גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך". (שמות יח. יח)

מה ראה יתרו שלא ראו משה ואהרון והזקנים? מה כל כך מיוחד בעצתו של יתרו -הרי זו עצה המתבקשת לכל בר דעת, שרואה, ומבין, שאדם אחד לא יכול לשאת בנטל של מליון אנשים ויותר, העומדים עליו מהבוקר ועד לערב, יהיה גדול ככל שיהיה.
יש להניח שכל אחד שהיה רואה את העומס והנטל הכבד המונח על כתפי משה היה ממליץ המלצה כזו…אז מה מיוחד כל כך בדבריו של יתרו?

ממשיך יתרו ואומר: "אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלוקים ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום" (שמות יח. כג) אומר יתרו למשה: מה יעשו העם כאשר אתה "תעמוד"? כאשר תמות בגיל 120 שנה – מי יוכל להנהיג את העם? מי יוכל להחליף אותך? הלא אתה לא תחיה לנצח, אז איך יבואו כל העם הזה על מקומו, לארץ ישראל, בשלום? התנבא יתרו שלא יכניס משה את בני ישראל למקומם! וכי יש למצוא למשה מחליף, שכאשר יפנה את מקומו, יהיה מישהו יוכל להחליף אותו ולשאת בנטל העצום אשר נשא משה.

לא הייתה למשה בעיה לעמוד מהבוקר עד הלילה- הוא היה מסוגל לזה, הוא היה ענק שבענקים, אבל אחריו- אף אחד לא יכל להחליפו -ואת זה ראה יתרו! וזאת לא ראו אף אחד משאר האנשים אשר סביב משה, ואפילו לא משה בעצמו… ולכן עצתו המלצתו הייתה נבונה ונכונה. ולכן זכה יתרו ליתר פרשה בתורה. ולכן נקרא "יתר"- שהותיר את ההנהגה לבני ישראל, גם לאחר לכתו של משה רבנו- בעצתו הנבונה!

אז למה אמר למשה "כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשהו לבדך"? הרי הרגע אמרנו שיכל משה לעמוד בנטל? אלא באמת, לא יכל משה, בסופו של דבר, בסוף ימיו, לאחר שקיבל את העונש לא להיכנס לארץ ישראל, להכניס את ישראל לארץ! ואכן, בסופו של דבר, היה צריך לעזרת יהושע והזקנים!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי כד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מניעות בעבודת ה'
  • סוס ורכבו רמה בים
  • על היצירתיות בלימוד תורה
  • ביקורת חיובית מול ביקורת חיצונית
  • "מה אעשה מפני משה"
  • "אתה שומע?"
  • עשרת הדברות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.