יהיה לנו למוקש

"דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב". (שמות יא. ג)
"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות". (שמות יב. לב)

מסופר בפרשת בא, כי עם ישראל, נשים וגברים, השאילו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וניצלו את מצרים. אבל, כאשר שולח ה' את משה, ה' הבטיח למשה שרק הנשים ישאלו כלי כסף וזהב…מהיכן הגיעו הגברים?

"ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם ונצלתם את מצרים( שנות ג. כא-כב)
האבן עזרא מתייחס לזאת, ואומר שהזכיר הכתוב את הנקבות, כי מנהג הנשים לשאול מאת השכנות יותר מהזכרים. אז, אם זה מנהג הנשים, אז שהנשים יבצעו זאת גם בפועל!! עדיין לא מוסבר למה לקחו חלק הגברים בביזת מצרים?

אלא, יש לפרש, כי מתחילה רק הנשים היו צריכות לבזוז את מצרים. כפי שאומר ה' למשה בתחילה, אך מכיוון שהקשה פרעה את ערפו במשך חמש המכות הראשונות, היה צריך לקבל עוד 5 מכות. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא למשה "ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה". (שמות ג. יט) לכאורה יכל פרעה לגמור את הכל ב"יד חזקה". יד זה חמש, בחמש מכות יכל לסיים את יציאת מצרים, אבל בגלל שהקשה את עורפו, היה צורך לתת לו עוד "יד חזקה", עוד חמש מכות! מכיוון שעכשיו, לאחר שהצטרכו ישראל להתעכב, בגלל קשיות עורפו של פרעה, עוד חמש מכות- היה צורך לפצות אותם על כך! לכן הלכו גם הגברים "לתת יד" לנשים ולנצל את מצרים, כנגד היד הנוספת שהתעכבו.

במכת ארבה אומרים עבדי פרעה לפרעה: "ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוקיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים". אבל במכה הזו כבר לא היתה לפרעה באמת בחירה חופשית- ה' הקשה את עורפו וליבו. ויתכן שגם אמר זאת פרעה לעבדיו, שהוא רוצה לשלח את העם אבל ה' מקשיח את ליבו ולא נותן לו!
עונים לו עבדיו: כן, עכשיו אתה ללא בחירה חופשית, אבל כשהייתה לך בחירה חופשית אמרת: "אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן". ( שמות ה. יא-יב) כשהייתה לך בחירה אתה לא רצית לתת למוקש- מידה כנגד מידה- הם יהיו לנו למוקש!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "בא אל פרעה"
  • הלומד מכל אדם
  • ארבע פרשיות התפילין
  • חודשים ושנה בלוח העברי
  • החודש הזה לכם
  • "החודש הזה לכם ראש חודשים"
  • "משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח" (יב, כא)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.