דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו לאלוקנו….למה לשקר?

"דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו לה' אלוקינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם לאלוקיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי".(שמות ח. כג-כד)

למה משה צריך לשקר לפרעה שבכוונתו ללכת עם ישראל "לזבוח" לה'? שיגיד לו בצורה פשוטה שנגמר השעבוד, ועם ישראל יוצא לחורין! ועכשיו הוא צריך לשחרר אותם, ואם לא- הוא יקבל מכות. למה צריך לשקר לו? והרי פרעה ומבין מדעתו שמשה רוצה לברוח עם העם. אחרי מכת ארבה אומר להם פרעה: לכו עבדו את ה' אלוקיכם, מי ומי ההולכים?" כשהוא מבין שהם רוצים ללכת עם כל טפם ורכושם, הוא אומר: "לא כן, לכו נא הגברים ועיבדו את ה', כי אותה אתם מבקשים".
יוצא שכל המשא ומתן עם פרעה היה לצאת "לזבוח" לה'… למה לשקר?

ראשית, משה לא שיקר!!! אכן היה זבח!! שנאמר זבח לה' בבצרה. כמו שאומר הנביא ישעיהו (לד. ו) חרב לה' מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אלים כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום" בפסוק זה מתאר הנביא ישעיה את הנקמה אשר יעשה ה' באדום. כך אומר משה לפרעה- יהיה זבח! אל תדאג, אבל לא אמר לו- מי הולך להזבח. וממי ה' הולך להתנקם.

סיבה נוספת היא שידע הקדוש-ברוך-הוא שעם ישראל עם של עבדים, ואם יגידו להם לפרוק את עולם של המצרים לגמרי בפעם אחת- לא יוכלו בכלל להכיל את הבשורה, ולכן עשה זאת בהדרגה. מתחילה לצאת "לזבוח", ולאחר מכן, לצאת באופן סופי ממצרים.
סיבה נוספת, היה צריך לתת לפרעה את ההרגשה שהוא שולט בעניינים ו"משחרר" את ישראל ללכת לזבוח דרך שלושת ימים. לאחר מכן, כאשר הוא מגלה שהם "בורחים" ירגיש מספיק בטוח לרדוף אחריהם, ואף יוציא את כל האוצרות שלו על מנת לשכנע את הלוחמים להצטרף אליו למלחמה- על מנת שיקבלו ישראל גם את ביזת הים ולא רק את ביזת מצרים!

נשאלת השאלה, אם ביזת הים הייתה גדולה יותר מביזת מצרים, למה לא גרם הקדוש ברוך הוא לשאת את חן העם בעיני פרעה וגרם לפרעה להביא להם גם את רכושו ואוצרותיו? למה היה צריך את ביזת הים? יכלו לקבל את כל הרכוש והזהב בצורה מסודרת מביזת מצריים, שנאמר "ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב". אלא ביזת הים הייתה נצרכת משתי סיבות: האחת, על מנת שיהיה לפרעה במה לשכנע את העם ולשחד את העם לרדוף אחרי בני ישראל -על מנת שכולם ימותו בים.
הסיבה השנייה היא, שעל מנת לבנות את משכן ה' וכלי הקודש, לא יכולים עם ישראל להשתמש בכלים "מושאלים" או בזוזים, ולכן היה צריך את ביזת הים, על מנת שתהיה הפקר גמור! כפי שידוע שהמציל מזוטו של ים רחמנא שרייה.( בבא מציעא כא. עמוד ב)

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • החידוש בהתגלות בשם הוויה
  • שורש הבחירה
  • ברית המילה וברית בין-הבתרים
  • אחריות אישית וגאולה
  • "למה זה תשאל לשמי"
  • מה אכפת לך באותן הנתונים תחת הבנין?
  • קוצר רוח ועבודה קשה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.