שא נא פשע אחיך

"ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור אביך ציוה לפני מותו לאמור כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך. ועתה שא נא פשע עבדי אלוקי אביך. ויבך יוסף בדברם אליו. "( בראשית נ. טו- יז)

קשה לומר שהאחים שיקרו ומתוך כך עולה השאלה איך בדיוק להסביר את הציטוט שהביאו –
איפה כתוב בתורה שסיפרו ליעקב אבינו על מכירת יוסף? ואם תאמר שיעקב חקר ומצא את מה שעשו האחים ליוסף, מה הייתה תגובתו? למה התורה לא מספרת לנו את תגובתו של יעקב למכירה? גם מתוך הדברים שעונה להם יוסף "אל תיראו, כי התחת אלוקים אני" מבין יוסף שלא אביו אמר את הדברים – אלה האחים הזכירו את שם אביו על מנת שישאו חן בעיניו, שהם אחרי הכל אחיו…

יוצא שכל מקום לא מסתדר: אם יעקב ידע על המכירה – אז יתכן והיה אומר דבר כזה לפני מותו. היכן כל התייחסות של המקרא לגילוי זה? ואם ידע יעקב כאמור מהמכירה, למה מבין יוסף מיד שלא אביו אמר את דברים?
אם לא ידע יעקב מהמכירה – השאלה גדולה אף יותר: על מה יש לסלוח לאחיו "על פשע וחטאת כי רעה גמלוהו" איך יגיד יעקב אבינו דבר שכזה ולא ידע בכלל ממכירת יוסף?

אלא פשוט לפרש, שכאשר חזרה ליעקב רוח הקודש "ותחי רוח יעקב", הבין את כל השתלשלות העניינים מתחילתם ועד סופם. ובאמת יש לפרש שלמרות שידע מה שעשו האחים ליוסף לא הוכיח אותם על זאת – כי הבין שמאת ה' היתה זאת. כפי שאומר יוסף "אלוקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" (שם. כ') ולכן אין בתורה שום התייחסות לתגובתו של יעקב, ולא ולא מתוארת שם הקפדה אשר הקפיד על בניו, למרות כל הצער שעבר- כי קיבל הכל בהתבטלות גמורה לפני רצון ה'. ולא היתה תגובה שכזו על המכירה! וגם פשוט לפרש שלא מתוך פחד שיקרו האחים ובדו דבר שלא אמר אביהם- אלה הזכירו את שם יעקב, על מנת להזכיר ליוסף שהם אחיו. פשוט שאביהם היה רוצה שיחיו באחווה שלום ורעות ולא יגמלו רעה אחד לשני, ומתוך כך הזכירו את "דברי אביהם". לכן יוסף לא מתבלבל מהדברים. פשוט לו שאביו לא ציוה דבר שכזה שיחשוד בו בנקמנות. וכמובן שגם האחים הקדושים לא שיקרו, בתקווה שיוסף יאמין להם שזו צוואת אביו, אלא רק רצו להזכיר את קרבתם ואת עצם היותם אחיו. ולכן יוסף לא מתבלבל ומפנה ישירות את הבקשה של "יעקב" כלפיהם ‏"ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני".

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • כשרון ומימושו
  • הפרד ומשול
  • "אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
  • הבחירה המפתיעה של יוסף
  • אחריותו וערבותו של יהודה
  • לא תקום ולא תטור
  • ברכת יעקב למנשה ואפרים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.