שכרו של פרעה על החסד שעשה עם אברהם

בפרשה שלפנינו אנו רואים שאלוהים עושה חסד עם פרעה, בהמציאו לו את יוסף לפתור את חלומותיו, שאילולא כן, היו אלה נשארים בגדר תעלומה ורעב כבד היה פוקד את מצרים.
נשאלת השאלה במה זכה פרעה לחסד הזה?
ראה שהתשובה לשאלה זו נמצאת בפרשת לך לך. שם כזכור פרעה לקח את שרה לאישה מבלי דעת שאשתו של אברהם היא ולא אחותו, כפי שהציגה את עצמה. על כך נענש פרעה בנגעים רבים, שלא באשמתו.
בנוסף לכך, אברהם לא הוזהר שלא לגעת לרעה באברהם (להבדיל מאבימלך מלך גרר), ולמרות שמתוקף תפקידו כמלך יכל לנסות להפרע מאברהם, לא עשה זאת. יתרה מזאת, הוא לא הסתפק בהחזרתה של שרה לאברהם, אלא אף התיר לו לקחת את כל הרכוש שקיבל בעבורה.
לא מן הנמנע שמעשה חסד זה שעשה פרעה עם אברהם, הוא זה שזיכה את מצרים מאוחר יותר, במושיע בדמותו של יוסף – נינו של אברהם.

ללמדנו, ששורשיו של המושג "חסיד אומות עולם", נטועים בעומק תורתנו הקדושה.

(הלנה ברבי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
  • האור שביאור
  • ככה יעשה לירא ד' שבוטח ודבק בו יתברך
  • מה שהגיד לפרעה ומה שהראה לו
  • ראיית הנולד
  • מידת הבטחון, ויוסף
  • חלומות ופתרונותיהם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.