"תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" (כח, מז)

הרמב"ן על התורה כותב: כי התוכחה שבפרשת בחוקתי היא כנגד בית ראשון, והתוכחה שבפרשת כי תבוא היא כנגד בית שני, וצריך ביאור, שהרי חז"ל אומרים  בית שני חרב בגלל שנאת חינם ואילו כאן בפרשתנו התורה כותבת שהחורבן בא "תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" ולא נזכר ענין שנאת חינם? אלא שמכאן מוכח שבמקום שאין שמחה וטוב לבב, חודרת ומפעפעת שנאת חינם ארסית ומחריבה.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הכרת טובה
  • "גם חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת..."
  • תוך וקליפה
  • "את ה' האמרת היום" – ההאמרה שבפעולה
  • על היהודים והיהדות
  • על חטאים שבסתר, ועל חתימת השנה בפרשת התשובה
  • "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.