שפת לא ידעתי אשמע

מה מפחיד או מדיר שינה בחלום פרעה עד כדי כך שמתפעמת רוחו של פרעה? בסך הכל שיבולים שאוכלות שיבולים אחרות… ופרות שאוכלות פרות אחרות… מה כל כך מפעים או מדיר שינה? וגם מה העניין דווקא המספר שבע?

ניתן לראות שאם נשנה את הניקוד על התיבה "שבע" ונשנה את הנקודה מעל האות "ש" מצד ימין לצד שמאל נקבל את המילה "שבע" -מלשון אכל לשובע- ההפך מרעב!!
ואז למעשה החלומות כבר פטורים!! נראה זאת בבירור בפסוקים:
בחלום השיבולים: "והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע ( מלשון שובע) השיבולים הבריאות והמלאות ויקץ פרעה והנה חלום".
וכן בחלום הפרות: "ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע (מלשון שובע) הפרות יפות המראה והבריאות ויקץ פרעה" ממש פתרון החלום! כל השפע והשבע של שבעת השנים הטובות הקודמות נאכל על ידי השנים הרעות.

לפי פירוש זה יוצא שחלום יוסף אפילו יותר קל ופשוט וגם רמוז בתוכו פתרונו! אז מה הבעיה? איך כל חרטומי מצרים לא עולים על זה?

יש לפרש כי, שפת הקודש לא ידע אותה במצרים כי אם יוסף הצדיק. וכן ידוע שכאשר היה צריך לעמוד יוסף לפני פרעה בא המלאך גבריאל בלילה ולימד אותו שבעים לשון שנאמר בתהילים: "עדות ביהוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע" (תהילים פא. ו)
מפורש במסכת סוטה שלמדו המלאך גבריאל שבעים לשון.
אבל אם לימדו שבעים לשון היה צריך להגיד בפסוק שפות לא ידעתי אשמע….בלשון רבים ולא בלשון יחיד!!!
ועוד מסביר המלב"ים שהיה זה בראש השנה!! שבו נידונים על הרעב והשובע- אז בכלל זה נהיה אפילו עוד יותר קל לפתור את החלום!! הרי ידוע לכל יהודי, שכל אומות העולם וכל הבריות כולם נידונים על הפרנסה ביום ראש השנה….

ואז כאשר יוסף רואה ומבין כשמש בצהרים את חלומות פרעה, בניגוד לשאר החרטומים ופרעה ביניהם שלא מבינים ולא יודעים את שפת הקודש, הדברים ברורים ופשוטים. ולכן רק הוא רואה את הדברים ולא החרטומים על מנת לקיים בהם את הפסוק "עיניים להם ולא יראו".
אז למה נסער כל כך פרעה מהחלומות? כי אין פותר אותם לפרעה! הוא התפעם ופחד מחוסר השליטה. מאי היכולת לפתור את החלום, שהיה כעיוור הממשש באפילה. מזה הוא פחד! מזה הוא התפעם!
וזהו פירוש חדש על "שפת לא ידעתי אשמע"- שלמעשה, פתרון חלומות פרעה, המפורש בשפה העברית- אותה שפה שיוסף "לא ידע" שנים רבות במצרים, אותה השפה שאף אחד לא ידע לדבר בה, חוץ מיוסף – אותה שמע יוסף! ודרכה הבין את פתרון החלום!!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מור אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חטאם של האבות ותשובתם של השבטים
  • מה שהגיד לפרעה ומה שהראה לו
  • להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
  • אני והוא הושיעה נא
  • אני והוא הושיענא
  • מהו עונשו של הגנב
  • ראיית הנולד
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.