"תמים תהיה עם ד' אלקיך" (יח, יג)

מתרגם אונקלוס: "שלים תהא בדחלתא דד' אלהך", היינו שלם תהיה ביראת ד', ומכלל זה שלא יירא מכל דבר אחר שכן אם הוא ירא מגורם נוסף, כבר אין יראתו את ד' שלימה.
רש"י פירש: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל שיבוא עליך קבל בתמימות", נראה שפרטים אלו עולים מתוך ההקשר הפסוקים, שבפסוקים הקודמים ציוותה התורה "לא ימצא בך… קוסם קסמים מעונן דורש אל… המתים", ודברים אלו הם אמצעים שונים שגויי הסביבה השתמשו בהם כדי לידע את העתיד לבוא, לא תעשה כמעשיהם – מצווה התורה – אלא תמים תהיה "ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל שיבוא עליך קבל בתמימות". אבל לכך די היה לכתוב "תמים תהיה", מה משמעות התוספת "עם ד' אלקיך"? אולי לכך מוסיף רש"י "ואז תהיה עמו ולחלקו", אמירה שיסודה בספרי כאן  וז"ל "כשאתה תם חלקך עם ד' אלוקיך", ולפי זה יש כאן סיבה ותוצאה: תמים תהיה, ואז מובטח לך שאתה עם ד' אלוקיך.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ציון במשפט תפדה
  • מלחמה וביטחון
  • בין הפטרתנו ל"נחמו"
  • "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' א'להיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק"
  • תמים תהיה - תוכו כברו
  • עגלה ערופה
  • "שום תשים עליך מלך"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.