הגידה נא שמך

כאשר יעקב נלחם בשרו של עשו, הוא נאבק עמו עד עלות השחר. לאחר שהמלאך מתחנן שישחרר אותו, יעקב מכריח את המלאך לברך אותו. יעקב שואל את שמו שנאמר " וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם" (בראשית לב. ל)

במקום אחר, בספר שופטים, מתואר שמנוח, אבי שמשון, פוגש מלאך ה', וגם שם מבקש מנוח לדעת את שמו, וגם שם משיב לו המלאך: "ויאמר לו מלאך ה' למה זה תשאל לשמי והוא פלאי" ( שופטים יג. יח)

למה לא הזכיר שרו של עשו, הנלחם עם יעקב, את העניין של "הוא פלאי" ליעקב, כמו שנאמר למנוח?
מסביר רש"י: "והוא פלאי- מכוסה תמיד הוא, משתנה ואין ידוע למה משתנה היום".
מצודת דוד: "שהוא מכוסה ונעלם ואין לגלותו".
מצודת ציון: "מכוסה ונעלם כמו כי יפלה (דברים יז. ח)
מסביר הכלי יקר ואומר: "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל לשון ישר-אל, ישר הוא לשון ראיה, מלשון אשורנו ולא קרוב. והודה לו בזה כי יעקב רואה פני אל!"

יש לפרש, כי לא הוסיף שרו של עשו "הוא פלאי" לשאלתו של יעקב כי יעקב הוא כרגע "ישראל" הוא כרגע התברך מפיו על ישרות אל -שרואה פני אל אזי אין דבר נסתר ממנו!! אומנם, לא רצה המלאך לגלות לו את שמו, אך בתשובתו לשאלתו כאילו אמר לו: "למה זה תשאל לשמי, ואתה יודע אותו". ויש לדייק עוד שבספר שופטים שואל מנוח את המלאך "מי שמך", ואילו יעקב מבקש "הגידה נא שמך". גם מתוך שאלתו של יעקב נראה שהוא כבר יודע את שמו, ורק מבקש שהמלאך יאמר בפיו, מה שמו, ולא בצורת שאלה כמו ששאל מנוח.

ה' יזכה אותנו להיות ישראלים אמיתיים ונזכה לראות פני אל. במהרה בימנו אמן.
(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מלחמה ומוסר: ישראל בארץ
  • שתי אותיות שמבטאות הבדל תהומי בין שתי תפיסות עולם שונות בתכלית
  • "צריכים אחד לטנגו"
  • עברו המפוקפק של יעקב
  • מצבה ומזבח
  • יחסים דו ערכיים
  • מלחמה ומוסר: ישראל בארץ
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.