"והיה אם שמע… ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם" (יא, יג –יח)

כתב רש"י ז"ל "ושמתם את דברי – אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר "הציבי לך ציונים", דברי רש"י אלו לכאורה תמוהים מאד, שהרי תפילין ומזוזות אינם מצוות התלויות בארץ אלא חובת הגוף הן וחייבים בהן אף בחו"ל, וכי רק משום שלא ישכחו צריך להניח תפילין בחו"ל?
ועל פי דברי רבינו בחיי יש ליישב, שהוא כותב וז"ל "ושמתם את דברי אלה – דרשו חז"ל אף לאחר שתגלו היו מצויינין במצוות הניחו תפילין עשו מזוזות, כדי שלא יהיו חדשים עליכם כשתחזרו, וכן הוא אומר "הציבי לך ציונים", הכוונה בזה לומר כי אע"פ שאנו עושין המצוות בחו"ל והם חובת הגוף לעשותם בכל מקום, למדונו החכמים ז"ל שאין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה" ע"כ.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הילת התפילין
  • "פן תרבה עליך חית השדה"
  • פרשת עקב - "ובו תדבק"
  • תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה'
  • איסור גאווה מן התורה – מניין?
  • "לב גדול" ו"לב רם" - מה ההבדל?
  • ברכת המזון של זמננו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.