ההבדל בין "נער" לבין "הנערים"

"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמיים ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב. יא-יב)

בפרשת עקדת יצחק, יצחק נקרא "בנך" או "בנו" ואילו בפסוק זה המלאך מכנה את יצחק "נער".

יצחק היה בן 37 שנה בעת עקדתו…איזה נער? הוא כבר בוגר, איש, וממש לא נער. למה קורא המלאך ליצחק נער? למה לא אמר לאברהם "אל תשלח ידך אל בנך"?
מובא ברש"י שכששאל יצחק את אברהם "איה השה לעולה?" השיב לו אברהם: "אלוקים יראה לו השה לעולה בני", כלומר יראה ויבחר לו השה. ואם אין שה – לעולה בני! ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להישחט- וילכו שניהם יחדיו, בלב שווה!" יוצא, שיצחק הבין טוב מאוד מה אבא שלו מתכוון לעשות לו, הוא לא טיפש, ואף נאמר לו בפירוש. ויכל להתנער בקלות מאביו, בחושבו שהשתבשה עליו דעתו, ברצונו להקריבו לקורבן….
הרי אברהם היה בין 137 שנה באותו הזמן, יכל לחשוב יצחק שאבא שלו נהיה סנילי..לכן השתמש המלאך במילה "נער"- לשבח את מסירותו המופלאה של יצחק, את צדיקותו המיוחדת, שמסר עצמו – בעיניים עצומות לעקידה. שהקשיב למאמר אביו ולציווי הקדוש ברוך הוא ממנו- ולא התנער כפי שיכל לעשות בקלות.

אבל גם אליעזר וישמעאל נקראים במקרא "נערים", שנאמר "ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם" (בראשית כב. ה) גם הם היו מבוגרים- אפילו יותר מיצחק. כי ישמעל היה בין 51, ואליעזר יותר מבוגר ממנו לפחות ב20 שנה, זאת אומרת בן כ- 71, למה קורא להם נערים?
מסביר דעת זקנים: "שבו לכם פה- מדרש, כשראה אברהם את המקום מרחוק וענן קשור עליו חזר אצל נעריו ואמר להם מה אתם רואים? אמרו לו אין אנו רואים שום דבר. אמר להם, אתם והחמור שווים- שאינכם רואים, כמוהו. אם כן, שבו לכם פה עם החמור."
מפרש הכלי יקר: "עם הדומה לחמור- דאם לא כן הוה לה למימר "ישב החמור עמכם", ולמה עשה אותם תפילה אל החמור? אלא לפי שהם דומים לחמור מצד בהמיותם, והם גרועים ממנו, כי החמור פועל בטבע- והמה חוטאים ברצון, על כן עשה אותם טפילה אל החמור"
מכיוון שהם מנוערים מן המצוות, וחוטאים ברצון- לכן קרא להם "נערים", על אף גילם המופלג…
יחי ההבדל הקטן!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • האם עקידת יצחק היתה עונש או ניסיון?
  • מי ראוי לבחירה?
  • נסיון העקידה
  • אמונתו של אברהם
  • "לעשות צדקה ומשפט" – בזכות עשיית הצדקה
  • אברהם ניגש למלחמה - כמו יואב, יהודה ואליהו
  • עקידת יצחק: הניסיון הכפול
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.