אל נא יחר לאדוני – סוד ה-30 ליחידים

"אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תשא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה?" (בראשית יח. כג)

מהיכן מצא אברהם את המספרים הללו? למה לא 100 למה לא 86? למה לא כל מספר אחר? למה התחיל בחמישים?
רש"י מסביר שהיו חמישה כרכים בסדום וכל אחד מהם היה צריך שיגנו עליו עשרה צדיקים.

הכלי יקר מסביר שישנה קדושה במספרים: "לפי שכל המספרים שהזכיר יש בהם צד מעלה וצד זכות שיגן. כי מצינו חמישים שערי בינה בעולם, ומצינו שניתנה התורה ב מ' ימים, ומצינו כ' צדיקים מאדם הראשון ועד אברהם. ומצינו עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אם כן ודאי יש צד קדושה במספרים אלו על כל דין הוא שיגנו על מספר צדיקים בשווה להם. אבל מספר 30 לא מצא אברהם בשכלו צד קדושה יתרה, על כן אמר בו "אל יחר לאדוני", והסכים ה' על ידו באמרו "אם אמצא שם"- צריך שכולם יהיו שם, כי אין להם על מה שיסמוכו, כמו שיש לכל המספרים האחרים, שיש להם צד קדושה ממקום אחר. והמספר השלם, הקדוש, שיש להם ממקום אחר- גורם להגן על המספרים הדומים להם- אף על פי שאין כולם בביתם."

יש ללמוד מכך הנהגה טובה להצלחה- תמיד לדבק את המספרים שלנו בקדושה בדיוק כמו שעושים בית הכנסת, במכירת המצוות: 26 כנגד שם הויה, וכן על זו הדרך.

נשאלת השאלה, למה לא הזכיר אברהם 30 כנגד 30 המדרגות בעולמות עשייה יצירה בריאה שכל אחד כלול מעשר אחרי 30 !
(שלושים מדרגות אלו – כנגדם יש את שלושים ימי האבלות, שבהם צריכה הנשמה להתעלות קודם שתזכה להיות צרורה בצרור החיים- באצילות. וטעם שלושים הימים של האבלות הוא להמתיק הדינים מעל הנשמה. כי עד שם מגיע קטרוג החיצוניים (כפי שמבואר בשו"ת רב בפעלים) ועל-ידי הצער שהקרובים סובלים באבלות שעושים לעילוי נשמת הנפטר- מתמתקים הדינים).

למה לא השתמש אברהם בשלושים מעלות אלו על מנת להציל את סדום? והיה צריך לבקש סליחה מה', "אל יחר לאדוני", יכול היה להשתמש בהם על פי הכללים שהשתמש עד כה!
אלא, יש לפרש כי רצה אברהם לשמור את זכות המספר שלושים לבניו -ולא לאנשי סדום ועמורה החטאים. עם כל הרצון להציל אותם, חשב אברהם גם על בניו אחריו ושמר להם את ההתעלות וההצלה לנפטר ב-30 ימי האבל. ולכן אמר לקדוש ברוך הוא "אל נא יחר".
יחר אותיות ירח – הוא חודש או 30 יום! ששמר אברהם לבניו. אמר "אל נא" גימטריה 82 עולה "יחידים". שמור את הירח לעם ישראל, היחידים, שנאמר בהם "בנך יחידך". שמור אותם ליצחק אבינו הנמשל ללבנה! אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, שמור לי את הזכות 30 המעלות לבינך היחיד ליצחק ולזרועו אחריו, אשר רק לפני כמה ימים בשרת אותי שיוולד בעולם ( בפרשת לך לך) "ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי איתו לברית עולם ולזרעו אחריו" (בראשית יז. יט)

אומר אברהם, אני צריך את המדרגות הללו ליחידים בעולמך ליצחק ולזרעו אחריו! לכן ישנה סגולה להסתכל לאחר ברכת הלבנה על פני אדם ששמו יצחק -כדי להזכיר זכותו של יצחק אבינו עליו השלום שנמשל ללבנה (הגר"ח פלאג'י עטרת פז קכט)

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אברהם וסדום
  • ההבדל בצורת האירוח בין אברהם ללוט
  • מהות ביקורו של הקב"ה את אברהם
  • "אם ירצה ה' "
  • השמחה שהלכה לאיבוד - ה"בעל שם טוב" על הפרשה
  • "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"
  • בשורת שמשון ובשורת יצחק
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.