"אם ירצה ה' "

"ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן שרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו… ותצחק שרה בקרבה… ויאמר ה' אל אברהם- למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי. היפלא מה' דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן." ( בראשית יב. יא-יג)

לא מובנת מה הטענה של הקב"ה כלפי שרה "למה צחקה שרה". באים שלושה ערבים או מלאכים בדמות אנשים, כפי שמבואר ברש"י. אפילו אברהם חושב שהם אנשים באומרו לקדוש ברוך הוא -רגע, אני רץ להכניס אורחים- וחוזר לדבר איתך… שנאמר "ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך" מסביר רש"י שאמר זאת כלפי ה', ושם אדנות פה הוא שם קודש. אברהם בעצמו חושב שהם אנשים- הרי רץ להכין להם אוכל, ומלאכים לא אוכלים! וגם הם בעצמם הראו את עצמם כאילו הם אוכלים!
באים שלושה אנשים, ערבים, הולכי דרכים, ואומרים לך שאשתך הזקנה תלד לא תצחק?
איפה בכל הסיפור המוזר הזה, מובהר לשרה ואברהם שמדובר במלאכים ולא באנשים? רק אז תהיה תביעה כלפיהם אם צחקו על דבריהם….

מסביר רש"י, במילים "שוב אשוב אליך כעת חיה" למעשה גילה האורח הישמעאלי את מהותו האמיתית ואמר, אני מלאך! רק מלאך יכול להבטיח ששנה הבאה הוא ישוב אלך! יש מישהו בעולם אשר יודע מה יקרה לו בעוד רגע? שיכול להתחייב שבשנה הבאה הוא יעשה משהו? כפי שמבואר ברש"י: "שוב אשוב- לא בישרו המלאך לשוב אליו אלה בשליחותו של מקום. אמר לו, כמו "ויאמר לה מלאך ה' הרבה ארבה", והוא אין בידו להרבות, אלא בשליחותו של מקום. אף כאן בשליחותו של מקום אמר לו כן. אלישע אמר לשונמית, "למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. ותאמר, אל אדוני איש האלוקים, אל תכזב בשפחתך". אותן המלאכים שבשרו את שרה אמרו "למועד אשוב". אמר לה אלישע, אותן המלאכים שהם חיים וקיימים לעולם, אמרו למועד אשוב, אבל אני, בשר ודם, שהיום חי ומחר מת, בין חי ובין מת, למועד הזה וגומר".

יוצא, שהייתה שרה צריכה להבין מתוך דבריו של הישמעאלי שהוא מלאך המדבר בשם ה' כשאמר את המילים "שוב אשוב".
לכן הקפיד עליה הקב"ה ואמר למה צחקה שרה.
ניתן ללמוד מכך, שכאשר אנחנו אומרים "מחר אעשה כך", ו"עוד חודש אלך לכאן", או " אתן כך וכך בעתיד"..או כל דבר אחר בעתיד ולא מסייגים את הדבר באותן מילים "אם ירצה ה"- אנחנו למעשה מעידים על עצמנו, שאנחנו מלאכים! והרי מלאכים אנחנו לא…. ולכן צריך להתחזק באמירת הסייג "אם ירצה ה", על מנת להזכיר לעצמנו, בכל רגע נתון, שאנחנו תלויים בו יתברך, ורק אם הוא ירצה- נוכל לבצע את תוכניותנו.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"
  • האם עקידת יצחק היתה עונש או ניסיון?
  • סדום - תרבות של אטימות לב
  • מביקורת לבנייה
  • אברהם וסדום
  • ההבדל בין ''נער'' לבין ''הנערים''
  • "לעשות צדקה ומשפט" – בזכות עשיית הצדקה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.