"לו ישמעאל יחיה לפניך"…

"ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך" (בראשית יז. יז)

כאשר תפילותיה של שרה אמנו סוף סוף מתגשמות, והיא צריכה לקבל את מבוקשה לאחר עשרות שנים, בסוף ימיה, להביא בן לעולם, וכבר מבשר הקדוש ברוך הוא לאברהם: " וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והיתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו", מה אומר אברהם? – "לו ישמעאל יחיה לפניך!"

23 שנה אשתך מחכה ומתפללת לפרי בטן. 13 שנה סובלת את הגר בתוך ביתה, על מנת שיהיה לה ולד. ועכשיו, כשכבר הקדוש ברוך הוא מסכים לתת לה וולד – זה מה שאתה אומר????
מסביר רש"י: "הלוואי שיחיה ישמעאל, איני כדאי לקבל מתן שכר כזה." מסביר רמב"ן: שכעת, שיהיה לו זרע משרה, והוא יהיה היורש, פחד פן ימות ישמעאל. והתנה את הזרע לשרה בתנאי שלא ימות ישמעאל!
לכאורה, איזו כפיות טובה כלפי שרה, להציב תנאים, להסכים שיהיה לשרה פרי בטן- רק אם יחיה ישמעאל. זו גם,לכאורה, עזות פנים כלפי ה'… ה' אומר לו, נתתי לך זרע משרה, ואברהם משיב: לא צריך, לו ישמעאל יחיה לפניך!!!
אלא, פשוט שלא מצד זה רצה אברהם שישמעאל יחיה, אלא כפי שמבאר אור החיים: "יכוון בתפילה זו שיהיה ישמעאל הולך בצדק לפני ה', וזה הוא יחיה לפניך, שצדיקים קרויים חיים… והוא צריך לתפילה לפי שראה בו סימנים לא טובים… לזה התפלל עליו שיהיה צדיק".

אם כך, למה לא התפלל אברהם על ישמעאל- לפני שקיבל את הבשורה שיהיה לו זרע אחר משרה? מכיוון שהבין בדעתו שהזרע האמיתי שלו, שהבטיח לו הקב"ה, יהיה משרה ולא מהגר, כפי שנאמר: "והקימותי את בריתי איתו לברית עולם ולזרעו אחריו", והבין מדעתו שיעשה ישמעאל צרות לזרעו של יצחק- ולא רצה בכך, ולכן ביקש: לו ישמעאל יחיה לפניך- שיהיה צדיק, ולא יעשה צרות לזרעו האמיתי- יצחק, ועשה תנאי, גילה דעתו ואמר: "לו ישמעאל יחיה" – ויהיה צדיק אז שיחיה, ואם לא- "לפניך", קח אותו ודי!!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • לוט - האידיאליסט המובס
  • צא מאצטגנינות שלך
  • בחירת אברהם
  • לך לך ושכרו
  • אברהם אֹהבי
  • כי אם אשר יצא ממעיך
  • וירד אברם מצרימה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.