ראשית אונו של אברהם

"ויבוא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה"
מפרש רש"י כי הגר הייתה בת פרעה. ומוסיף רבי יהונתן בן עוזיאל: בת פרעה בת נמרוד- אשר זרק את אברהם לכבשן האש.
כותב רש"י: שפחה מצרית- בת פרעה היתה, וכשראה ניסים שנעשו לשרה אמר מותר שתהיה ביתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר.

מה זכתה אותה בת פרעה הטמאה בת טמאים להידבק באותו צדיק? למה היה צריך שתתעבר בביאה ראשונה בדרך נס כפי שמפורט מפסוק "ויבוא אל הגר ותהר" מסביר בראשית רבא מביאה ראשונה! נס זה למעשה גרם לה להתגאות על שרה. כמו שאומר רש"י – "אמרה: שרי אין סתרה כגלויה- מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת- שלא זכתה להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה."

יש לפרש כי באמת לאברהם היתה זו פחיתות כבוד להדבק באישה כמו הגר, מצד גדולתו ומצד ייחוסה. ולכן נעשה לאברהם נס ונתעברה מביאה ראשונה -כמו שמפרש שפתי חכמים "והוא כאילו הייתה עוד בתולה ונתעברה", וזה נעשה לכבודו של אברהם וכאילו לא עשה בה מעשה, שכל כוונתו הייתה לשם שמיים כפי שמבואר בספורנו: "וישמע אברהם לקול שרי"- נטה לבבו שהיה דעתה של שרה אמיתי לפיכך קיבל דבריה לא להתענג במשגל האישה.
לכן נעשה לו הנס, וכאילו לא שכב איתה בכלל.
אם כן למה מוזכר בפסוק פעמיים "ותהר", "ותרא כי הרתה"? לומד בעל הטורים כי הכניסה בה שרה עין הרע והפילה וחזרה ונתעברה. לכאורה הנס מבוזבז… הלא לאחר הפעם הראשונה שהייתה הגר בהריון יכול היה וולדה לצאת לאוויר העולם- אם לא הייתה מתגאה בעיניה על שרה, ומכיוון שהתגאתה הגר- הפילתו.

מה ראתה שרי לתת עין הרע בוולדה של הגר ולגרום להפלתו? ראשית אונו של אברהם!!! בטח היה צריך להיות משהו מיוחד… אמרה שרי בלבה, אם בטרם שילדה כבר מתגאה עליי, עתיד ולדה של הגר להרוג את בני. הגר חילוף אותיות הרג. והלא כל מטרת שידוך הגר לאברהם היתה שתבנה שרי ממנה, ומה המשמעות לבנייה זו, אם גם כשיוולד לשרי בן יתגאה בנה של הגר על בנה של שרי ויהרוג אותו?
שהרי ידוע מי היו אבותיו ואבות אבותיו- נמרוד ופרעה…. נתנה בה עיניה והפילה.

ואז נתעברה פעם שנייה, אך לא בגדר נס כבפעם הראשונה, מביאה ראשונה, ויצא הוולד פחות משוכלל, ויצא פרא אדם- שכל העולם סובל ממנו מאז ועד עכשיו… ישמעאל. "והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו". מה היה קורה אם היה יוצא בגרסתו משוכללת?

יוצא מכאן שגאווה (ותוצאותיה) מבטלת אפילו נס.
כל הצלחה וכל הישג אם מתפאר האדם עליו- ילך ויתמסמס.
הקב"ה השפיע עליך יופי/ חוכמה/ עושר/ חוזק או כל דבר אחר -אל תתגאה! אלא אם אתה רוצה לאבד אותו…
ולמה זכתה הגר לדבוק באברהם? – כי מבחינתה היא עשתה הקרבה. היא היתה בת מלכים, ועם כל זאת, "השפילה" את עצמה להיות שפחה בבית אברהם. שיפלות זו לא עמדה לה, כאמור, כאשר נלקחה לאישה לאברהם… והתגאתה, והפילה.
כן יפלו כל אוייבך ישראל.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "א-להי השמים וא-להי הארץ"
  • אברהם אֹהבי
  • "אל תירא אברם" (טו, א)
  • לך לך ושכרו
  • מדוע ירד אברהם למצרים?
  • כבאי או מחנך
  • "למען ייטב לי בעבורך" – בזכות עמידת האשה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.