למה לבחור בתור סימן רע דווקא משהו יפה כמו הקשת?

"והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן וזכרתי את בריתי ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר."( בראשית ט. נח)

אם מדובר בסימן רע המגיע כאשר כלו כל הקיצין, והקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את העולם, למה עשה הקדוש ברוך הוא סימן כל כך יפה וססגוני? היה צריך לעשות סימן קדרות, משהו מפחיד אולי רעמים וברקים, חושך, למה בחר סימן כזה יפה ומרהיב?

הקדוש ברוך הוא לא רצה לאיים עלינו ולהפחיד אותנו בסימן זה, אלא רק להזכיר לנו ללכת בדרך הישר, אבל לא על ידי פחד מעונש- אלא על ידי בחירה בטוב – כי הטוב ידבק בטוב.
הקדוש ברוך הוא ידע כי גם לאחר המבול האדם ישוב לדרכו הרעה, וידע גם כן שעל פי הדין יגיעו עוד ימים בהם יהיה צורך בהשמדת העולם. בכל זאת, ואף-על-פי זאת, כרת ה' ברית עם האנושות באומרו "ויאמר ה' אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי." (בראשית ח. כא)
יוצא שה' יודע ומכיר בנו שיצרנו גובר עלינו, ומשפיע עלינו. האנושות היא מבחינת "שור מועד לדבר עבירה", ויש לנו נסיבות מקילות מכיוון שאנחנו מלומדים מנעורינו ביצר הרע, עד שגם כשבגרנו ונוסף לנו יצר טוב, היצר הרע כבר תפס "חזקה" וקשה לנו להפרידו מעלינו.
יוצא שה' יודע שהאנושות תחטא, ויודע שיצר לב האדם רע מנעוריו, וכן לא רצה הקדוש ברוך הוא להפחיד אותנו בהזכירו את הברית. אז למה בכלל לתת את הסימן של הקשת?
"והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוקים ובן כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ" (בראשית ט. טז) מסביר רש"י, בין אלוקים ובן כל נפש חיה -"בין מידת הדין שלמעלה וביניכם" היה לו לכתוב: "ביני ובין כל נפש חיה" אלה זהו מדרשו: כשתבוא מידת הדין לקטרג עליכם אני רואה את האות ונזכר!"

הקשת נועדה בכלל להזכיר לה' את הברית ולא להזכיר לנו- האדם והעולם. לכן הקשת ססגונית ויפה -הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו צדיקים אבל לא מתוך יראה ופחד. לא מתוך סימנים שמימיים מפחידים.
הקב"ה פורס קשתו עלנו באומרו כולך יפה רעיתי ומום אין בך. הקשת ממחישה את היופי הפנימי הטמון בכל אחד מעם ישראל, ובעם ישראל על גווניו השונים. גם אם לפי מידת הדין הייתה אמורה לכלות אלינו הרעה, הקדוש ברוך הוא פורש קשתו עלינו, כמעין מגן רוחני ואומר, אל תגעו בהם, אני ערב להם, סופם שיחזרו בתשובה! תבוא מידת הדין ותגיד, אז לפחות בוא נבהיר להם כמה מצבם חמור, הם צריכים השמדה וכיליון… לפחות בוא נפחיד אותם! משיב לה הקדוש ברוך הוא: בלי הפחדות! הכל באהבה, בשיא ההרמוניה. עם האות הגשמי הכי רוחני שיש- אור וצבע, בריאה שלא נראתה כמותה: הקשת בענן! מכילה היא גוונים גוונים, ממש כמו עם ישראל על כל גווניו וסגולותיו. כל עם ישראל ביחד רשעים וצדיקים, שמאלנים וימניים, ספרדים ואשכנזים, צברים ועולים חדשים, שחורים ולבנים. כולם ביחד יוצרים את הקשת המושלמת!

(טל יקותיאלי. ע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אדם לעמל יולד"
  • ברוך ה' א-להי שם
  • מדוע נחתם דינם על הגזל?
  • זהירות, אחדות לפניך!
  • אחדות ואינדיבידואליזם
  • אדם ונח
  • "צוהר תעשה לתיבה" - על התפילה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.