למה לבנות תיבה? לא יותר פשוט לברוח לארץ ישראל?

מובא בגמרא (זבחים קיג, עמוד ב) מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, האם ירד המבול גם על ארץ ישראל או לא. ריש לקיש סובר – שירד מבול גם בארץ ישראל. רבי יוחנן סובר שלא ירד מבול בארץ-ישראל.
למאן דאמר שלא ירד המבול בארץ ישראל, למה היה צריך נח לבנות תיבה, ולהביא את כל בעלי החיים אליה, ולטרוח בכלכלתם וטיפולם יום ולילה? לא פשוט יותר ללכת לארץ ישראל הוא ומשפחתו וכלל החיות?

אם כל כוונת התיבה הייתה הצלת החיות והמין האנושי, אז יש לנו פתרון קל יותר! למה צריך לבנות תיבה במשך מאה שנה? לא פשוט יותר להגר לארץ ישראל?

אלא יש לפרש כי היה עניין דווקא בבניית התיבה- על מנת שיראו אותו האנשים החוטאים ואולי יחזרו בתשובה.
נשאלת השאלה, אם היה מישהו מגיע ומתריע בפניך, שבעוד כמה זמן תתרחש רעידת אדמה. הזמן עובר ולא מגיעה רעידת אדמה. ועוד שנים עוברות, ולא קורה כלום. ועוד עשרות שנים עוברות, ולא קורה כלום. האם תמשיך להאמין לו או שתחשוב אותו למשוגע?
אם כן, מה התועלת להטריד אנשים על קטסטרופה שתבוא בעוד 100 שנה? כל מי שיבקש להתריע על כך ויבקש להערך לכך -יראה, ובצדק, כמשוגע….
אם כן גם הפירוש הזה, למען יראו החוטאים ויחזרו ותשובה, לא כל כך מסתדר.
אם כן, למה צריך נח לבנות את התיבה ולא להסתפק בפתרון הקל יותר, ופשוט לברוח לארץ ישראל?

יש לפרש כי עשיית התיבה נעשתה בראש ובראשונה בשביל נח ולדורות הבאים אחריו, על מנת ללמד אותם ואת כל המין האנושי כיצד להתמודד בחיים!
מסביר הרב קוק (אורות התשובה פרק ה'. ו*)
"התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא- זהו עצמו החטא היותר גדול, "מאשר חטא על הנפש". על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו- דווקא בגילוי ויסוד עצמיותם העליון, עולם החירות. ועל שם כך מכנים את ה'- אלוקים חיים."
נראה כי הרבה יותר קל להתמודד עם קשיים אם נמנע מלהיפגש עמהם. כמובן שהימנעות מדבר יכולה לפעמים להוות פתרון מוצלח מאשר הסכנה להתמודד עמו ולהפסיד, אולם ההימנעות לא מהווה פתרון. וגם אם מדובר בפתרון, הרי הוא פתרון נקודתי וזמני. פתרון אמיתי לבעיה יגיע רק כאשר נדרש להתמודד עם העניין.
לדוגמא ,לאדם יש נזילה בבית, כל עוד יש אפשרות להתעלם ממנה- כי היא קטנה, זניחה ולא שווה את ההתעסקות בה, יכול האדם להתעלם ממנה. אבל במידה והנזילה מתגברת, ועושה נזקים, וכבר לא ניתן להתעלם ממנה- אז ההתעלמות ממנה לא תפתור את הבעיה אלא רק תחמיר אותה!

לעיתים האדם חושב, ובצדק, כי הימנעות מדבר מה תחסוך לו ניסיונות ובלבולים, מזהיר אותנו הרב קוק -אם ההימנעות הזאת מבטלת את עצם טבעיותם של החיים רק בשביל שיהיה אדם בלתי חוטא- זהו החטא היותר גדול!!!
אם התאווה לנשים היא חטא, אולי כדאי שנסור ממנה בתכלית הריחוק ונהיה נזירים, ולא נתחתן ולא נביא ילדים?
אם אכילה ותאוות האכילה הינה חטא, אולי כדאי שנצום ולא נאכל?
אם ראייה אסורה היא חטא וכדאי שנשמור את העיניים, אולי נתבודד ולא נהיה בחברת אנשים בכלל?
למה נח צריך לבנות תיבה ולא לברוח לארץ ישראל? כי הוא צריך להתמודד! הוא צריך להיות בעין הסערה, אומנם בתוך התיבה מוכן, מוגן, מבוצר ומפוקח- אבל עדיין בעין הסערה- בתוך החיים ולא מחוצה להם!
זה מה שניתן ללמוד מתביעת הקדוש ברוך הוא לנח "עשה לך תיבת עצי גפר קנים תעשה את התיבה וכפרת אותה מבית ומחוץ בכפר"( בראשית ו. יד)
מה זה כופר- תשלום תמורת הקלה בעונש או תשלום עבור שחרור חטוף מיד חוטפיו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא לנח: אתה צריך להיות בתוך החיים, בתוך הסערה, אבל לחיות את החיים לא להימנע מהם. לקחת אישה, להביא ילדים, לאכול ולשתות, ולהתערב בקהל- ועדיין, לקיים תורה ומצוות קלה כבחמורה! ואם בתוך הסערה של החיים נרטבת קצת, לא נורא, אתה עדיין מוגן, וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. מה זה עצי גפר תחליף את סדר האותיות, יוצא פגר! אם אתה לא נמצא בעין הסערה בתוך החיים, מוגן בכופר מבית ומחוץ, אלא נמצא במקום מחסה שמבטל את עצם טבעיותם של החיים -כמוך כפגר!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על הכפילות שבסיפור המבול
  • מתי צריך להיות לא נוח
  • בין איש האדמה לאיש הא-להים
  • "נח איש צדיק תמים..." (ו, ט)
  • "צוהר תעשה לתיבה" - על התפילה
  • אחדות ואינדיבידואליזם
  • נוח, בניו, ופריה ורביה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.