"כי שבעתיים יקם קין ולמך שבעים ושבעה"- גדולתה של ההודאה

למך מתוודה בפני נשותיו על הריגה של אדם מבוגר/ילד שגרם לפציעתו. מיד לאחר מכן נאמר "כי שבעתיים יקם קין ולמך שבעים ושבעה".

השאלה הראשונה הנשאלת היא מה פשר העונש הלא מידתי כביכול למי שיפגע בקין. אחרי הכל קין ביצע רצח, ולא רק זה אלא שגם ניסה להתחמק מהודאה מיד לאחר מכן, כשאלוהים שאל אותו אי הבל אחיך.
נראה שהתשובה לכך נמצאת בהמשך, במילים האלו של קין: "גדול עוני מנשוא…ומפניך אסתר".
אם נתייחס למילה עוני כאל עווני, ולמילים ומפניך אסתר כאל הסתר הפנים הצפוי לקין מעם השם, שקין מודע לו וחושש מפניו, נגלה בקין יסוד חזק של אמונה ויראת השם. מה שמעמיד את העונש הכבד הצפוי למי שיפגע בו, באור הרבה יותר מתקבל על הדעת.
חשיבות הודאתו של קין מקבלת משנה תוקף על רקע ההשתמטות של חוה ואדם מלקיחת אחריות לאכילה מעץ הדעת. קלות הדעת שבה התייחסו הן לחטא והן לעונש מעצימה את הודאתו של קין ונסיונו לבקש על עצמו רחמים.

השאלה השניה הנשאלת היא מדוע זכה למך להגנה עוד יותר רחבה מזו של קין והתשובה ברורה.
למך הקדים להתוודות בטרם נודע הדבר. ולא רק זאת, אלא שגם עשה זאת בנוסח של משה בשירת "האזינו", נוסח שנועד לגייס עדים לכך שהדברים אכן נאמרו ונשמעו. מדרגה גבוהה עוד יותר ביראת השם.

(הלנה ברבי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • החברה האנושית – מגן עדן ועד הגירוש הכפול
  • השקר בגן עדן
  • הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול
  • רמז לאדם בבריאת העולם
  • הלשון הכפולה בבריאת האדם
  • כדי לזכות לעוה"ב צריך להתלבש בהתאם בעוה"ז
  • בגדים : ה"עור" מול ה"אור"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.