הנגלות לנו ולבננו- עד עולם

"ויחר אף ה' בארץ היא, להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. ויתשם ה' מעל אדמתם באף בחימה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה.. הנסתרות לה' אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת". (דברים כט. כו-כח)
גם לאחר שמזהיר משה את עם ישראל- שאם לא ילך בתורת ה', יענשו בעונשים קשים. גם כשיגיע העונש כפי שהזהיר ה', אל יחשוב האדם שהוא באמת מבין את סיבתו. הכל מוגבל באדם, כך גם השגתו, והבנתו. לעולם כל מה שישיג האדם הינו אך ורק בגבול כוח שכלו והבנתו- ולעולם לא באמת יבין את הדבר לאשורו.

לא מבין כלום- כך צריך להסתכל על העולם הזה.
טוב לך- לא באמת תבין למה.
רע לך – לא באמת תבין למה.

הנסתרות לה' אלוקינו, רק הוא יודע את הסיבה האמיתית לכל מה שעובר על האדם. הנגלות לנו ולבנינו- גם מה שאנחנו חושבים שגלוי, ברור ומובן לנו, ואפילו מה שעבר מאב לבן, מדור לדור, גם הוא לא באמת מובן לנו- עד העולם, עד ביאת משיח צדקנו ותיקון העולם, רק אז נדע כל דבר לאשורו.
ובינתיים מה יש לנו לעשות? איך לא ניפול, חס וחלילה, ולא נסטה מן הדרך? "לעשות את כל דברי התורה הזאת"- נדבק בתורה ונקיימה, כך ננצל מן הטעות.
ולכן גם כש"ידוע" לנו בבירור שמישהו לא בסדר, או לא נהג כשורה, או כשקרה משהו, ואנחנו יודעים ב"וודאות" מה גרם לכך, או מי גרם לכך- נזכור את דברי משה רבינו עליו השלום: הנסתרות לה' אלוקנו, ואפילו הנגלות לנו ולבננו- עד עולם. לעולם לא מבינים באמת, עד לעתיד לבוא באחרית הימים.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "למען הקים אותך היום לו לעם"
  • על תשובה וגאולה
  • "והנגלת לנו ולבנינו" – על ערבות הדדית
  • המהפכה במושג התשובה בתפיסתו ההלכתית וההיסטורית של הרב יהודה אלקלעי
  • המאה השביעית לאלף השישי
  • ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה
  • ארבע דרגות לאדם - לפרשת ניצבים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.