רמז לזהירות בסעודה מסעודת אברהם

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו"    (יח, ח)
"ויאמרו אליו איה…"   (יח, ט)
נשאלת השאלה, למה התורה לא כתבה באותו פסוק "ויאכלו, ויאמרו אליו איה…" אלא כתבה התורה את זאת בשני פסוקים נפרדים?
ואמר על זה בעל הטורים, שזה בא לרמז על מה שאמרו חז"ל  "א"ר יוחנן אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה" ולכן התורה כתבה זאת בשני פסוקים נפרדים לרמז שזה לא היה באותו זמן, שקודם אכלו ואחר כך דיברו.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ג' לשונות בחרדל"
  • סדום - תרבות של אטימות לב
  • ענישה קולקטיבית
  • "לעשות צדקה ומשפט" – בזכות עשיית הצדקה
  • "אם ירצה ה' "
  • דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט
  • "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.