"גם חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת…"

"גם חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם ה' עליך עד השמדך" (דברים כח. סא)

אחרי כל הקללות שנאמרו בפרשה, מה הצורך לכתוב את הפסוק הזה? במה הוא מוסיף על כל הקללות והדברים המפחידים שנאמרו כבר בתורה?
אלא, ידעה התורה את טבעו של האדם, אשר מסתגל ומוצא פתרונות גם לדברים הגרועים ביותר. יכול האדם למצוא פתרונות לקללות או אפילו "יסכים" בדעתו להמשיך בדרכו הרעה ולקבל את הקללות המפורטות בתורה. לכן אומרת התורה, שיש עוד הרבה מכות וחולאים אשר לא כתובים בספר התורה הזאת. אל תחשוב שאם תמצא פתרון למלחמה, לרעב, למחלה כזו או אחרת, אתה מוגן…אינך יכול לעשות ככל העולה על רוחך ולעזוב את ה'! בדיוק כמו שנאמר על דור המבול.

"אמר רבי יהודה דור המבול היו חכמים ביותר, שהיו יודעים מה עתיד להיות, אבל לקחו שכל בלבם, ואמרו אם הקב"ה יביא מבול, אנחנו אנשים גבוהי קומה ונשוט על פני המים וננצל, ואם יביא מים מן התהום נשים רגלינו על נקב המים, והמים לא יצאו וננצל. כשבא המבול הרתיח הקב"ה מימי התהום, וכשהיו שמים רגליהם על עין המים נפשט עורם מהם ונפלו, והמים שלמעלה היו מתגברים עם מי התהום והיו מתגלגלים ויורדים ונמקים ברתיחת התהום לבבל…" (זוהר חדש נח, סג)

נאמר במכילתא:
"דבר אחר כי גאה גאה, מתגאה הוא על כל המתגאים… שכן הוא אומר בדור המבול שורו עבר ולא יגעיל וגו', מה נאמר שם, מה ש-די כי נעבדנו, אמרו לא טפת גשמים הוא, אין אנו צריכין לו, אלא ואיד יעלה מן הארץ והשקה. אמר להם הקב"ה, שוטים, בטובה שהשפעתי עליכם אתם מתגאים בה לפני, בה אני נפרע מכם, שנאמר ויהי הגשם על הארץ וגו'. " (מכילתא בשלח – שירה, פרשה ב)

אומרת לנו התורה, אל תחשבו להתחכם ולמצוא פתרונות למכות שמאיים ה' להביא עליכם, הדרך היחידה לנצל מהמכות הידועות ושאינן ידועות היא – הליכה בדרך ה' "…לשמור ולעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את ה' הנכבד והנורא הזה את ה' אלוהיך" (דברים כח. נח)

לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" - כיצד נינצל מצרות
  • זמן וידוי מעשר בפירוש רש"י על התורה
  • מעמד הר גריזים והר עיבל
  • "תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" (כח, מז)
  • ברית ערבות מואב
  • למה להפחיד ולאיים?
  • "אשרי אדם שומע לי"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.