"אל תירא אברם" (טו, א)

על הפסוק יש מחלוקת בפרשנים ממה היה אברהם אמור לירא.
רש"י – פחד שמא בשל נצחונו על המלכים ינכו לו מזכויותיו.
רמב"ן –
1)פחד מן המלכים או העומדים תחתם, פן ינצחו אותו.
2)פחד שמא ימות במלחמה ולא יהיה המשך לזרעו.
ספורנו – פחד שינקמו המלכים בו.
המשך חכמה – אנשי סדום היו רעים ואם היו גולים מארצם הטובה בעל כרחם, היה סר חטאתם כי נעשו עניים, "ואין ארי נוהם מתוך קופה של תבן…" , אבל עכשיו ראה אברהם כי לא התעוררו מעצמם לפעולות הרחמים, ורק הוסיפו עושק ואכזריות ולכן פחד שהצלתו אותם תהיה סיבה שישארו ברעתם, ולכן אמר לו ד' אל תירא.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ההפרד וההדבק בביתו של אברהם
  • וירד אברם מצרימה
  • לוט - האידיאליסט המובס
  • ראשית אונו של אברהם
  • מדוע נגזרה גלות על זרע אברהם?
  • תפקיד הבית בעיצוב הדמות
  • ברית בין הבתרים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.