למה להפחיד ולאיים?

בפרשת כי תבוא מובאות הברכות והקללות אשר משביע ומזהיר משה את עם ישראל, רגע לפני שהוא מסתלק מן העולם ונגנז בשמי מרום. עד כדי כך חמורות הקללות, עד שקשה אפילו לקרוא אותן- קל וחומר לקבל אותם, לא עלינו. ידוע גם כי, עם ישראל כל כך סולד, ובצדק, מהקללות- עד שלא רוצים לעלות לתורה בקריאה של העליות לתורה אשר בהם מופיעות הקללות הללו…. נשאלת השאלה, הרי תורתנו תורת אמת היא, למה צריך להכריח ולאיים בשביל שיקיימו אותה? הרי אם מדובר בדבר אמיתי סופם של כל ישראל לקיימו. וגם אם יקיימו את התורה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שיקיימו אותה מפחד? אין זה כבוד ה' שנעבוד אתו מפחד אלא כבודו שנעבוד אותו מיראת הרוממות! רק כך נפנים את גודלו ועוצמתו. אם כן, לא מובנת מהי המטרה של כל הקללות וההפחדות הללו, למה הם נדרשות?

אלא, התורה באמת לא באה לאיים על עם ישראל שיקיימו אותה מפחד ! התורה פשוט מסבירה את טבעו של העולם ללא התורה:
במידה ועם ישראל ירים את דגל התורה והמצוות הוא יהיה אור לגויים, יהיה עליון על כל הגויים. "ונתנך ה' לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצוות ה' אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות"(דברים כח.יג) "והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור ולעשות את כל מצותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך ה' אלוקך עליון על כל גויי הארץ"( דברים כח. א)
לא מדובר בשכר ועונש כמו שניתן לטעות ולחשוב, אלא מדובר בחוקים וכללים אשר מהם מורכב העולם. אם עושים אותם אזי זוכים לטוב ולרוממות. ואם עוברים עליהם- נופלים, לא עלינו, לתחתוניות, למסכנות, ולרע.
ארור משמעו מקולל. נאמר בפרשתנו ארור: אשר יעשה פסל ומסכה/ מקלה אביו ואמו/ מסיג גבול רעהו,/משגה עיוור בדרך/ מתי משפט גר יתום ואלמנה/ שוכב עם אשת אביו/ שוכב עם כל בהמה/ שוכב עם אחותו, שוכב עם חותנתו/ מכה רעהו בסתר/ לוקח שוחד להכות נפש דם נקי / אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. את כל הרשימה הזו אומרים הלווים לעם ישראל במעמד הר גריזים והר עיבל, ועונה כל העם ואומר "ארור" על כל אחד ואחד.

אדם חושב שתהיה לו הנאה מסוימת מהמעשים הנ"ל ולכן נמשך אחריהם ונופל בהם. מבארת לנו התורה -סופם קללה ואבדון! לא כעונש- אלא אין בהם טוב! מקורם מן הרע וסופו של מי שהולך בדרכים אלו להגיע לקללה ולא לברכה.
עושה פסל ומסכה – עוזב את ה' והולך אחרי אלוהים אחרים- והם בורות נשברים אשר לא יכילו מים.
מקלה אביו ואמו- לא מעריך את הוריו על כל הדאגה והנתינה שלהם- סופו ללקות כמוהם התא המשפחתי נהרס, ההררכיה המשפחתית והחברתית וכמוהם נהרסת כל המשפחה כולה.
מסיג גבול רעהו – חושב שהרוויח משהו וגזל מחברו- לא תהיה לו ברכה בזה שהרי הוא מקולל ולא יזכה להנות מאותה הסגת גבול.
שוכב עם אשת אביו/ בהמה/חותנתו- הולך אחר תאוותיו ועושה מעשים אשר לא ייעשו. אפילו אומות העולם הפרוצים לא יעשו כדברים הללו. מדובר בגדרות אשר לא יפרצו, והוא הולך ופורץ אותן. האם מישהו יכול לחשוב כי טוב יצא לו מזה? אפילו למראה בשר ודם, ובלי דעת תורה- ניתן לראות את כל הקלקולים אשר ייווצרו מכך: פילוג המשפחה הגרעינית, מתחים מיניים, סודות, הסתרות, שקרים, ניאופים בקיצור אויבי איש אנשי ביתו.
ארור מכה רעהו בסתר- וחושב שלא רואים אותו רש"י מפרשו על לשון הרע. סופו של הדבר להתגלות! ורעתו וקלקולו נראים ומוחשים לכל.
ארור לוקח שוחד להכות דם נקי -עיוות המשפט על ידי הדיינים או עדי שקר או כמשמעו שכירי חרב. הלא כל הנ"ל מראים בבירור קלקול המשפט והמסגרת החברתית והמוסרית, סדרי החברה והמשפחה. ולכן לא מדובר בעונש אלא בתוצאה המחויבת על פי הטבע כל העושה אלו לא ברכה ירש אלא קללה!
ולכן בהמשך הפרשה מסביר לנו משה רבנו מהי המשמעות של "להיות מקולל" זה לא עונש אלא טבעו של עולם הקללה הולכת לשורשה הרע.

"והיה אם לא תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור ולעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה…." (במדבר כח. טו)
לכן, כמו שאנחנו מבינים ויודעים בחוש, לדוגמא, שעישון גורם לנזק, מחלות ואף למוות -כך צריכים אנו לדעת ולהפנים מחד כי קיום תורה ומצוות מחייה ומברך את האדם והעולם בכל הברכות כולם, ומאידך- אי קיום תורה ומצוות ממית את האדם והעולם, מקלקל ומקלל את מקור החיים והברכה בעולם, וממית אסון על האדם ועל כל העולם.

ה' זכינו לשמור מצוותיו וללכת בדרכיו. אמן.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • סוד הביכורים
  • ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה
  • "את ה' האמרת היום" – ההאמרה שבפעולה
  • עד היום הזה
  • חג השבועות ומצוַת הביכורים
  • הכרת טובה
  • תוך וקליפה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.