זכור את אשר עשה לך עמלק – מה עשה?

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. והיה בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח."( דברים כה.יז- יט)

מה עשה עמלק שמגיע לו עונש כזה? הלא כל אומות העולם הצרו לעם ישראל במשך אלפי שנים ועל אף אומה לא נצטווינו לזכור עוול זה שגרמה לנו- ולמחות אותה מתחת לשמיים?!
למה לא נצטווינו ציווי דומה על מצרים לדוגמא: זכור את אשר עשה לך מצריים?…
רש"י מפרש שהיה מטמאן במשכב זכור, וכן שקרר וצינן את הפחד שהיה לאומות העולם מלהילחם בישראל, וכן שהיה חותך מילות וזורק אותם כלפי מעלה כלומר שהטיח דברים כלפי שמים לומר מצווה שציווית לעמך ישראל מה הועילה להם?

עם כל זאת, עדיין לא מובן, מה מיוחד בעמלק? גם אם נאמר שזלזל בכבוד ה' והתריס כנגדו, עדיין היו אומות נוספות שעשו זאת ולא התייחסה התורה עליהם באותה החומרה- כגון נמרוד שמרד במלכו של עולם. גם פרעה שאמר "לא ידעתי את השם", ודור הפלגה, ועוד.
יש לפרש כי לא דומה יראת ה' וחילול שם שמים לפני יציאת מצריים מאשר לאחר יציאת מצריים. יציאת מצריים- וגילוי השם בעולם, היא נקודת זמן המשנה את המציאות מקצה לקצה! לא דומה חילול שם שמים לפני יציאת מצרים ולאחריה. לא דומה שיעבוד ישראל לפני יציאת מצריים וגילוי השם בעולם, לשעבוד או להתנכלות לישראל, לאחר יציאת מצרים!

לאור דברינו אלה, אם חטאו של עמלק כל כך חמור, למה יש רק לזכור את אשר עשה לנו? בואו ונמחה אותו מיד!
וכן מה הקשר בין נחלה למחיית עמלק? לכאורה אם חטאו כל כך גדול היה עלנו למחותו במקום עוד לפני הכניסה לארץ ישראל! למה נדחה ציווי מחייתו עד אשר יניח לנו ה' לנו מכל אויבנו מסביב?
וכן, מה הקשר שעמלק קפץ עלינו כשהיינו עייפים ויגעים ולא יראי אלוקים? ואם היינו רעננים וערניים חטאו היה קל יותר?
ועוד, כל המפרשים טורחים להגיד שהמשך הפסוק "ולא ירא אלוקים" הולך כלפי עמלק ולא כלפי ישראל -אבל לפי פשט הפסוק מסתדר שגם ישראל יכולים להיות חסרי יראת אלוקים הרי כל הפסוק מדבר עליהם…

אלא יש לפרש: נצתווינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק כי לא יכולנו לטפל בו באותו הזמן! אומנם חטאו היה גדול וחמור, אבל לא יכולנו באותו הזמן לטפל בו ולהשיב לו כגמולו.
אבל למה ה' לא מחה את שמו באותו זמן?

בשביל שעם ישראל יגיע לשיא כוחו ועוצמתו ואף שיא יראת השמיים שלו -נצרכת ישיבה בארץ ישראל! עם ישראל, תורת ישראל, וארץ ישראל- אחד הם. כל אחד מזין ומשלים את השני. לא תתכן ארץ ישראל- ללא תורת ישראל. לא תתכן תורת ישראל, ללא ארץ ישראל. לא יתכנו שניהם ללא עם ישראל. רק כאשר ישראל מונח בארצו מוסרת מעליו עייפות הנפש והחומר, מוסרת ממנו יגעת הבשר והתאוות, ומלבשת אותו יראת ה' השלמה -המאפשרת להסיר את הקליפה הקשה עמלק!
אז למה ה' לא השמיד אותו באותו הזמן? מכיוון שזו העבודה והתיקון של ישראל בעולם! בדיוק כמו הסרת העורלה בברית המילה, ובדיוק כמו ש"רמז" לנו עמלק בעצמו במעשה זריקת העורלה כלפי מעלה!

השם יזכינו במהרה בימינו אמן
(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על טעמי המצוות
  • דיבור התורה
  • עזרה לזולת מבט לפרשת כי תצא
  • בעיות בשלום בית - ממש לא גזרה משמיים
  • "וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה" (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו?
  • חלוץ הנעל
  • "לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.