שטר כתובה

יפה שיחתן  של …… לא בדיוק דבר תורה אלא סיפור יהודי…
הכל שמחין התזמורת מנגנת את מרש החתונה החתן הלבוש קיטל מלווה בשושבנין ונרות בידיהם אל עבר החופה לאחר שכיסה את פני הכלה בהינומה.
עוד בטרם קידשה לומר במעמד זה מקבל את הכלה תחת חסותו. שם ממתין לו הרב. ושוב יוצאים המחותנים הבאם לשמח חתן וכלה לקבל את פני הכלה, כיצד מרקדין לפני הכלה ,כלה נאה וחסודה.
אם הכלה ואם החתן אוחזים בכלה שהינומה מחסה את עיניה בניגון עתיק יומין עושה הכלה את שבע ההקפות ומתחילה ברגל ימין. מימין לחתן אמר הרב. ומתחיל בסידור הקידושין ברכות  טבעת קריאת הכתובה. והנה שומעים שהחתן הרבה את כתובה  בסכומי עתק .וכאן שואלים בעולם האם הסכום שרשום בכתובה כיום יש לו משמעות ? ניתן לומר בימינו סכום הכתובה הוא "דה יורה " הסכום לא אומר. העיקר בכתובה הוא ההסכם :וכאן אני מוביל אתכם אל החתם סופר זצ"ל.
מעשה שהיה כך היה. בימיו עוד לא קמו עו"ד ופרנסי העיר היו נשמעים רק לרבנים אשר שרתו בקודש את הקהילה כדבר גדול או קטן היה פוסקי הדור עושים את המלאכה. על פיהם ישק דבר. ויקר המקרה ושני יהודים רצו לעשות שותפות בעסק ברור מאד שישר הולכים אל החתם סופר.הוא הרב יעשה בניהם חוזה הגיעו השנים לבית הרב .שהרב יושב על כסאו לפניו שולחן מלא ספרים.נגשים אליו ובברכת שלום עליכם יהודים התכבדו ושבו לכם בנוח. הרבנית מיהרה עם כוסות תה מהביל ולקח למזונות .נו, אומר החתם, בטח לא באתם לשאלת רב ? כן, עונים השנים, באנו אל כבודו לעשות בנינו עסק חוזה נכנסנו  לעסק וכדי שהדבר יהא ישר מי יודע מה ילד יום על כן באנו לכבודו .לאחר ברכו  שתו תה עם הלקח .והרב הוציא ממגירתו פיסת ניר לבן כשלג ונוצה לבנה ודיו. ועיניו נעוצות פעם בזה ופעם בזה.
וכותב א. ב. ג. ד.
ואומר רבותי, תחתמו. הביטו זה בזה ובהרב ושאלו, לחתום?
כן, אמר הרב.
חתמו השניים לחצו ידים וידי הרב ויצאו לדרכם .בחלוף השנים העסקים ב"ה פרחו הרווחים היו עצומים ופתחו עוד עסק והרויחו את הקיים הכל ב"ה היה טוב מאד.
עברו עוד מספר שנים נזכרו השניים בחוזה שערכו אצל החתם סופר מאד מאד  תהו על נוסח החוזה. בס"ה כתובות  אותיות א.ב.ג.ד. מה הדבר הזה? איך הם לא הבחינו? נו, החליטו השניים לגשת לחתם סופר ולשאול על מה הם חתמו.
ושוב קבלם הרב ברוב שמחה ופאר והגיש להם  משקה קר ועוגיות ושאל לפשר בואם. גימגמו השניים לא חלילה קרה משהו שאינו בסדר, ב"ה הכל כהלכתו אין ביננו שום סיכסוך. באנו רק לדעת על מה הסעיפים שאנו חתומים .
ביקש החתם סופר לראות את החוזה.כן, נכון,  אתם חתומים על הדברים היקרים הללו .והם א. ב.  אם תהיה בניכם   א-אהבה  תהיה בניכם  ב-ברכה, וחלילה אם תהיה בניכם ג. ד – גניבה תהיה בניכם דלות .
וזאת ברכתי לכל זוג שמתחתן שתהיה בניהם א.ב- אהבה וברכה המון וכל מה שהקב"ה יתן יוסיף ויתן לכם ותזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתומ" עבג"צא.

(נשלח ע"י יצחק קלפוס)