"פן תרבה עליך חית השדה"

"לא תערוץ מפניהם כי ה' אלוקיך בקרבך אל גדול ונורא. ונשל ה' אלוקיך את הגויים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה. ונתנם ה' אלוקיך לפניך והמם מהומה גדולה עד השמדם" (דברים ז. כא-כג)

בדברי משה רבנו עליו השלום ישנה גם נבואה לעתיד לבוא. דבריו לא מכוונים רק לדור המדבר הנכנס לארץ אלא גם לדור שלנו הנכנס לארץ לעתיד לבוא -היא ירושת הארץ הנוכחית. כפי שמסביר בעל הטורים "המסות הגדולות-… רמז כי עוד יעשה פעם שנית נפלאות כימי צאתך מארץ מצרים"

לא כל כך מובנת הסיבה המוסברת בתורה למה הקדוש ברוך הוא לא מכלה את הגויים יושבי הארץ מהר- "פן תרבה עליך חית השדה" וכי מה הבעיה שתתרבה החיה בשדה? כאשר נצטרך לפרוץ ולהתרחב נדחק את החיות הצידה. עדיף לגור במקום נטוש עם חיות מאשר לגור לצד אויבים החורשים רעה ויכולים בכל רגע נתון לנסות ולכבוש את הארץ מידינו. ועוד, אם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז גם לא צריך לפחד מחיית השדה שנאמר באיוב ה " וחית השדה השלמה לך" שיהיה שלום בינינו ובין החיות.
וכן למה נאמר ונתנם ה' אלוקך לפניך? היה צריך לכתוב "בידיך"..

יש לפרש כי חיית השדה מרמזת על מלכות רביעית כפי שמובא בדניאל אדום/ ישמעל. כשעם ישראל חזר לארצו, בקום המדינה, הקצו לנו אומות העולם מדינה קטנטנה ומשוסעת- זהו מעט מעט…לא יכולנו לכלותם מהר מהר פן תרבה עלינו חיית השדה- אלו אומות העולם -שלא הכירו בארץ ישראל השלמה, ובזכות עם ישראל לרשת את כל הארץ המובטחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא: והמם מהומה גדולה -הקים עלינו את מדינות ערב למלחמה אחר מלחמה, בכל פעם לוקחים ישראל ויורשים עוד חלק בארץ ישראל השלמה, לאט לאט! למה לא נאמר בידיך אלה לפניך? כי באמת הישועות והניסים אשר נעשו בכיבוש ארץ ישראל היו מעל לטבע, ולא בידי בשר ודם לעשותם. אומנם ניצחנו, אבל הניצחון לא היה בידינו אלא לפנינו -מונח לפנינו, פשוט צריכים לבוא לקחתו, זהו לפניך.

ה' היה בעזרנו כך ימשיך הקדוש ברוך הוא לעשות מהומות בינינו בין מדינות ערב עד אשר "נצטרך" לצאת שוב למלחמה להגן על עצמנו ועל מדינתינו ולקבל לידינו, אפילו ללא כוונתנו, עוד חלק קטן בארץ ישראל השלמה. אם תהליך זה היה נעשה בבת אחת, היו הגויים- אומות העולם, מתנגדים לו! הוא שאמר הכתוב "פן תרבה עליך חית השדה". אבל כעת, לאחר שגם הן, אומות העולם, מצדיקות את ישראל, הטוענת להגנה עצמית- לא מתרבה עלינו חיית השדה! שנזכה לרשת את ארץ ישראל השלמה במהרה בימינו אמן

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • כוחי ועוצם ידי
  • כי אם ליראה את ה' אלוהיך
  • תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה'
  • "וְשַׂמְתֶּם אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם"
  • "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן"
  • "והיה אם שמע... ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם" (יא, יג –יח)
  • "שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.