בנים אתם לה' אלוקיכם

"בנים אתם לה' אלוקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת"( דברים יד.א)

התורה מלמדת אותנו לא להתאבל יותר מידי על המת, לא לשרוט את עצמנו או לקרוח קורחה על מת- דבר אשר מראה צער גדול ואבל כבד מידי. מסביר ספורנו: "אין ראוי להראות תכלית הדאגה והצער על הקרוב המת כשנשאר קרוב נכבד ממנו במעלה ובתקוות טוב. לפיכך אתם בנים לה', שהוא אביכם קיים לעד, אין ראוי שתדאגו ותתאבלו בתכלית על שום מת"

מוסיף הרמבן בשם ר"א: "אחר שתדעו שאתם בנים לה' והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבנו, לא תתגודדו על כל מה שיעשה כי כל מה שיעשה לטובה! ואם לא תבינוהו, כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם -רק יסמכו עליו" אנחנו לא מבינים את כל מעשי ה' ולכן אל לנו להצטער יתר על המידה אפילו ,לא עלינו, על אובדן הקרובים לנו ביותר. צריכים לזכור שאיננו מבינים את מעשי ה' כמו בנים קטנים. וכן שיש לנו אבא בשמיים ואם אבא ישנו, כל אובדן אחר, יהיה אשר יהיה, הוא לא אובדן גמור, שהרי אבא שלנו נמצא עדיין איתנו!!

ניתן להוסיף ולפרש: בנים אתם לה' אלוקיכם- אתם צריכים להפנים שלמרות שאתם חיים פה בעולם הגשמי, ויש לכם גוף, ואבא ואמא -שאתם אוהבים אותם וקשורים אליהם, ורכוש, והרבה ממון, ועוד ועוד. עם כל זאת מדובר רק למראית עין…. הקשר הגשמי ביניכם הינו רחוק וקלוש למהותכם האמיתית, באמת אתם נשמות טהורות ומהותכם היא רוחנית- כמו ה' אלוקיכם, שהוא למעשה אביכם ואתם ילדיו. יש בכל אחד ואחת מכם נשמת אלוה ממעל. ואם אתם נשמות הכלואות בגוף גשמי, יעבור מה שיעבור על הגוף ועל הגשם, רכוש, בריאות, וכל מיני מרעין בישין אחרים, אין זו סיבה מספקת להתאבל יתר על המידה. תמיד צריך להזכיר לעצמנו אנחנו נשמה בגוף גשמי, אנחנו לא רק מי שאנחנו רואים במראה, אנחנו הרבה יותר מזה, אנחנו בנים של הקדוש-ברוך-הוא!! צריך הרבה עבודה ותשומת לב להפנים את הדבר הזה, כי בך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה!
הבנת את זה נשמה?

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך" (יג, טו)
  • איסור הנאה מעבודה זרה
  • המקום אשר יבחר ה'
  • מצוות הצדקה בחו"ל ובארץ ישראל
  • הקללה והברכה
  • "פתוח תפתח"
  • אכילת בשר-תאווה במדבר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.