גודל מעלת התשובה

הדפסה הדפסה

"ובאלה לא היה איש מפיקודי משה ואהרון אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני כי אמר ה' להם מות יומתו במדבר ולא נותר מהם איש כי עם כלב בן יפונה ויהושע בן נון.( במדבר כו. סד- סה)

ממש לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל מונה משה את עם ישראל. בתורה נכתב במפורש שלא היו במניין זה אנשים אשר התפקדו במניין הקודם ואשר חטאו בחטא המרגלים. כפי שמסביר הכתוב "כי אמר ה' מות יומתו במדבר סיני" והלא יודעים אנו כי חלק משמחת ט"ו באב היא- שכלו מתי מדבר למות ונשארו 15 אלף איש בחיים. אם כן מה הפירוש ובאלה לא היו איש מפיקודי משה ואהרון ? היו חמש עשרה אלף איש או לא היו?

מובא במדרש איכה שכל תשעה באב היו חופרים בורות כל העם וישנים בקברות ולמחרת בשחרית הכרוז יוצא ואומר יבדלו החיים מן המתים. והיו בודקים אותם ונמצאו חמישה עשר אלף כל שנה אשר מתו. ובשנה האחרונה עשו כן בדקו עצמם ונמצאו שלמים. אמרו שמא טעינו בחשבון וכן בי' בו, וכן בי"א בו, וכן בי"ב בו, בי"ג, ובי"ד. ובט"ו באב כיוון שנתמלא הירח אמרו עבר ובטל הקדוש ברוך הוא את אותה הגזרה הקשה מעלינו ועשו משתה ושמחה יום טוב.

אם כן התורה לא מדייקת בפרשת פנחס…למה התורה לא מזכירה אותם? הרי לא מדובר במספר מצומצם של אנשים אלא אלפים רבים… אם כן איך ניתן ליישב את דברי התורה?

מלמדת אותנו התורה הקדושה שחזרה בתשובה עמוקה ופנימית- כמו שחזרו מתי המדבר בשנה האחרונה- הופכת את האדם לבריאה חדשה!

מדוע הייתה חזרתם בתשובה אמיתית יותר מכל השנים במדבר, מפני שבכל שנה לשבו הנותרים בליבם שיש סיכוי שמישהו אחר ימות במקומם…אבל בשנה האחרונה כאשר נשארו החמישה עשר אלף איש האחרונים וכולם היו אמורים למות, אז כבר לא יכלו להניח הנותרים בשנה האחרונה שאנשים אחרים ימותו זולתם אלה הם בעצמם ולכן הייתה חזרתם בתשובה אמיתית ונוקבת. מלמדת אותנו התורה הקדושה חזרה בתשובה אמיתית פותחת לך דף חדש כל החטאים ולו הקשים ביותר לא נחשבים ואפילו נמחקים. עד כדי כך פועלת התשובה שאפילו התורה תעיד שלא היה אחד מדור המדבר שנכנס לארץ ישראל חוץ מיהושע וכלב. אז מה תגיד התורה על חמישה עשר אלף איש הנוספים? מסבירה התורה הם לא אותם אנשים -הם חזרו בתשובה' הם כבר אנשים אחרים. אנשים חדשים כאילו נולדו מחדש במדבר!

ה' יזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה במהרה בימינו אמן.

(נשלח ע"י טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הקרבה, מסירות נפש וביטול מוחלט של הפרט למען הכלל
  • מפקד פינחס ומפקד במדבר
  • כֵּן בְּנוֹת צְלָפְחָד דֹּבְרֹת?!
  • מי באמת עמד מאחורי עצת בלעם?
  • פנחס וסיבת יחוסו
  • בקנאו את קנאתי
  • קנאות קטיעא
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.