מה עלה בגורל אתונו של בלעם ולמה?

"ותרא האתון ותט לפני זה שלוש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי".
מתוך דבריו של המלאך לבלעם ניתן להבין שהמלאך הרג את האתון. ואם לא היתה נוטה מן הדרך היה הורג גם את בלעם.

נשאלת השאלה למה נהרגה אתונו של בלעם? מה עשתה?
מסביר רש"י " מפני שהוכיחה את בלעם ולא יכול היה להשיבה ולעמוד בתוכחתה. שלא יאמרו זו היא שסילקה את בלעם בתוכחתה, ולא יכול להשיב. שחס המקום על כבוד הבריות"

על כבודו של מי חס הקדוש ברוך הוא? על כבוד בלעם הטמא והמשוקץ, שהעיד על עצמו נופל וגלוי עיניים. אדם שביצע מעשים אשר לא יעשו על מנת להגיע לשפל המדרגה ומשם למשוך נבואה. האם אדם שכזה יש לחוס על כבודו?

אלא מלמדת אותנו התורה כלל גדול בתוכחה: כל מהות התוכחה הינה שיקבל אותה האדם וישפר את דרכיו כפי שנאמר בתורה "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"( ויקרא יט. יז) אין עניין להשפיל את האדם עד עפר בשביל שיבין שטעה. אין צורך לעשות זאת ליד אנשים אחרים כמו שקרה לבלעם אשר קיבל תוכחתה של האתון בפני שרי בלק ונתבזה.

והדבר החשוב העולה מדברי רש"י הוא שתוכחה כל כך קשה ונוקבת "מסלקת" את האדם וכמוה כמוות!!
כעת ניתן לפרש את הפסוק בדרך חדשה "הוכח תוכיח את עמיתך" אפילו מדובר ברשע מרושע ראה אותו כמו עמיתך,חבר שלך, ידיד, רע. "ולא תשא עליו חטא" אם הוכחת אותו קשה מידי או על מנת להתגדל או להתנשא יהיה לך כאילו שפכת את דמו…. השם יצילנו!

(נשלח ע"י טל יקותיאלי. לעילוי נשמת מור אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מי באמת עמד מאחורי עצת בלעם?
  • חד הפעמיות של בלעם
  • מדוע זכה בלק שתקרא פרשה על שמו?
  • מיהו המבורך?
  • המלחמה התמידית באידיאולוגיה של פעור
  • מות ישרים, וחיי ישרים
  • בטח באחד ואל תפחד
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.