"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב"

בלק שולח מלאכים לבלעם בן בעור בבקשה שיבוא ויקלל את עם ישראל "ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ" (במדבר כב. ו) מסביר הכלי יקר המילה "ארה" היא לשון קשה יותר מ"קבה", שהוא לשון קללה לשון נידוי. כשבלעם מדבר עם ה' בלילה הוא אומר לו שבלק מבקש לקוב את עם ישראל וגם משנה את דברי בלק שמבקש להילחם בעם ישראל ואילו לשון בלק היתה "אולי נכה בו"-לשון קשה יותר. משיב לו ה' "לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא"(במדבר כב.יב) מסביר אור החיים הקדוש שבלעם שינה את דברי בלק כי חשב שיש דבר שנעלם מה' חס ושלום וטעה מכיוון שהשם שאל אותו "מי האנשים האלה עמך" (במדבר כב.ט) לכאורה לא ידע ה' מי הם והיה צריך את עדכון והסבר מבלעם…

נראה לפרש כי בגודל שנאתו של בלעם לעם ישראל רצה לעשות כל שביכולתו בכדי לקבל את שליחותו של בלק. למרות שבלק ביקש לקלל אותם קשות שינה בלעם לשון רכה יותר שאולי תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא.

נשאלת השאלה: אם יבואו לאבא של ילד ויבקשו ממנו לקלל או להזיק לבנו האם יסכים לדבר שכזה? מובן שלא! אם כן למה חשב בלעם שה' יתן לו רשות לקלל את עם ישראל אם בלשון רכה אם בלשון קשה? וגם אם יקריב קורבנות או יתן תשלום כזה או אחר האם אז יסכים האב לאפשר היזק לבנו? פשוט הוא שלא. אם כן לא מובנת התנהגותו של בלעם…

יש לפרש כי על פי מידת הדין היה עם ישראל באותו הזמן ראוי לקללה לא עלינו. לאור קשיות העורף שלהם ולאור כל הניסיונות אשר ניסו את ה' במדבר, ולאור כל חוסר הכרת הטוב שלהם כאשר הלכו במדבר. ידע בלעם כי יש לו אפשרות לקלל על פי מידת הדין ולכן ביקש לממש את האפשרות הזו. אבל ה' ענה לו, אני פועל איתם כרגע לפנים משורת הדין, כמו עם ילד קטן שלא הגיע עדיין להבנה מה טוב ומה רע מה אסור ומה מותר. ה' הוא אבא האוהב את בנו ושומר עליו ואף לא מעניש אותו כגמולו אלא רק מחנך ומסביר. כפי שמעיד בלעם באומרו "מה אזעום לא זעם אל" (במדבר כג.ח) מסביר רש"י "אני אין כוחי אלה שאני יודע לכוון השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והוא לא כעס כל הימים הללו"

מדברי נבואתו של אותו רשע ניתן להבין למה סבר שיש באפשרותו לקלל את עם ישראל "אראנו ולא עתה אשורנו לא קרוב" (במדבר כד. יז) מסביר רש"י: אני רואה את הגדולה שלו ושבחו של יעקב אך לא עתה היא! ולכן חשב בלעם שמכיוון שהגדולה היא לעתיד לבוא ניתן כרגע לקלל את עם ישראל ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא "לא תאור את העם כי ברוך הוא".

(נשלח ע"י טל יקותיאלי. לעילוי נשמת מו"ר אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • האמנם לא אוכל כבדך?
  • היחס בין חומרת העריות לעבודה זרה
  • ויוותר בלעם לבדו: ספור בבואה רוחני
  • מדוע נגלה ד' לבלעם הרשע דוקא בשם "אלוקים"?
  • מדוע זכה בלק שתקרא פרשה על שמו?
  • הליכתו של בלעם
  • על העיוורון
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.