"וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים"

כשמגיעים המרגלים לחברון הם פוגשים את הענקים הגרים בה, וגם טורחת התורה להדגיש לנו שחברון נבנתה שבע שנים לפני צוען.

מסביר רש"י, שחם, בנו של נח, בנה לבניו את הערים הללו. הוא בנה את חברון לבנו הקטן -כנען, ואת צוען לבנו הגדול -מצרים. שואל רש"י, איך יכול להיות שיקדים ויבנה לבנו הקטן לפני בנו הגדול? ולפיכך מפרש רש"י שהיתה חברון מבונה בכל טוב על אחת משבעה בצוען. ובא להודיעך שבחה של ארץ ישראל- שחברון היתה המקום הפחות טוב בישראל, שהייתה מלאה טרשין, והקצו אותה לקבורת מתים. ואין לך מקום יותר טוב ממצרים, וצוען היא המעולה שבארץ מצרים, ששם היו יושבים השרים, והיתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים, ז"א פי שבעה!!

לעניות דעתי שאלתו של רש"י לא נתיישבה, אדרבא צמחה ממנה שאלה קשה יותר: איך יכול להיות שנח יתן לבנו הקטן, כנען, את חברון, שהיא פי שבעה יותר טובה ומוצלחת מצוען אשר נתן למצרים?

נראה לפרש, כי רצה חם לבטל את קיללת אביו נח, אשר קילל את כנען שיהיה עבד לאחיו שנאמר " ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט, כה) 
חם קיווה שהעושר וההפליה המתקנת שנתן לבנו כנען יזכו אותו להינצל מקללת אביו נח, ולכן העדיף את בנו הקטן על בנו הגדול. וכך הפכה הארץ המבורכת להיות ארצו של הבן המקולל ארץ כנען!

האם התקיימה קללת נח בכנען? המלבי"ם מסביר שתחילה היו בני כנען י"א משפחות, ונלחמו איתם יתר בני חם, והכניעו מהם שש משפחות, שלא נזכרו במתנת ה' לאברהם, כי כבר נכחדו מן הארץ, והיו לעבדים לכוש ולמצרים. 

(נשלח ע"י טל יקותיאלי – לעילוי נשמת מו"ר אבי גד בן אסתר, הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על מצוות חלה
  • אופייה הכפול של מצוַת ציצית
  • חטא המרגלים ולקחיו
  • חטא המרגלים
  • רחל והמרגלים
  • שלוחי מצווה
  • חטא המרגלים ולקחיו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.