הסיכוי הקטן של עדת קורח

לאחר מות קרח ועדתו במיתה משונה, מיתה ניסית ופלאית בה פותחת האדמה את פיה, ואש יוצאת מקודש הקודשים ושורפת את 250 מקטירי הקטורת, מצופה היה שעם ישראל יקבלו את מרותם של משה ואהרון, יכבדו אותם ויזהרו מפנהם. ומה עושים בני ישראל במקום זה?

"וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמר, אתם המתם את עם ה' "(במדבר יז, ו)

מסביר הרמב"ן, שהאשימו העם את משה ואהרון, שהם נתנו את העצה להקטיר קטורת זרה לפני ה', מדעתם שהמקריבים אותה נשרפים, והיו יכולים לתת אות ומופת אחר במטה או בזולתו.

ועוד מוסיף רבי אלעזר, מה ראיה יש בשרפת 250 איש וקרח ששבת לוי נבחר, ונבחר אהרון לכהן גדול? יתכן שבתפילת משה ואהרון או בחוכמה שידעו שרפו המקריבים…ונראה שלא האמינו עד שה' אמר למשה (במדבר יז, כ) "דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה וגו' והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשיכותי מעלי וגו'" מכאן ראיה שלא האמינו העם באות ומופת של שריפת קרח ועדתו.

מסביר הרמב"ן שהיו מאמינים בכהונת אהרון- שהרי האש יצאה ואכלה קורבנותיו, אבל היו חפצים שיהיו הבכורות משרתי המשכן במקום הלויים. ולא ירצו בחלופין שעשו בהם, כי היו חפצים שיהיה לכל השבטים חלק בעבודת בית ה'. הם רצו שיהיה חלקם בעבודת הלווים, ולא בעבודת הכהנים, ואתם משה ואהרון, גרמתם להם שיקריבו קטורת ככהנים, ואילו הם היו ראויים לעבודת הלויים!

לכאורה יש לנו כאן טענה חזקה מאוד של העם על משה ואהרון כפי שמבאר הרמב"ן!! האם יש להאשים את משה ואהרון במיתת 250 איש, ראשי סנהדראות?

מתוך תגובת ה' בשלחו את המגפה אשר כילתה בעם 14,700 איש ניתן להבין שהעם לא צדק בטענתו…אבל למה?
נראה לפרש כי בעצם הסכמתם של עדת קרח להקריב אש זרה, אשר ה' לא ציוה, ולקחת על עצמם את תפקיד הכהן, ביודעם שאין זו העבודה שלהם, התמסמסו כל הטענות ה"צודקות" שלהם, שהם רוצים לחזור לתפקיד הקודם של הבכורות, אשר נלקח מהם לטובת הלויים.

למה הסכימו עדת קרח לפרוץ את הגבולות? משום שהגדולה או הפנטזיה על הגדולה העבירה אותם על דעתם הישרה. הרי במבחן שהעמיד אותם משה רק אחד אמור היה להבחר! כפי שאמר זאת משה: " וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני ה' איש מחתתו, חמישים ומאתיים מחתת, ואתה ואהרון איש מחתתו" ( במדבר טו, יז)
יוצא מכאן, שרמז להם משה, במילה איש, כי רק איש אחד הולך לצאת נקי מהמבחן הזה!! רק אחד מבין אהרון קרח ו250 איש אשר נקהלו על משה ואהרון יחיה, וכל השאר הולכים למות!!! האם הייתם מוכנים להשתתף במבחן שכזה, אשר סיכוי ההצלחה בו הוא 1/252….

זה פשוט לא מובן איך הלכו כולם כאיש אחד למבחן הזה, ולא פחדו למות, ביודעם בוודאות שרק אחד מבין כולם יחיה, ועדיין סבר כל אחד בליבו שיהיה זה הוא שיחיה….

מכאן ניתן ללמוד על בלבול היצר הרע את האדם, בתחילה מפתה היצר את האדם בתוענה "צודקת", ולאחר מכן מושך אותו עוד טיפה, ועוד קצת, עד אשר האדם מאבד כיוון לגמרי, ונופל למקומות שכבר אין לותקנה רחמנא לצלן. על כן צריכים אנו להתחזק ולא לתת פתח לפיתויי היצר הרע, ואפילו בטענות ה"צודקות" צריכים אנו לבחון אותן לאשורם, ולבדוק שאכן הדבר שאדם עושה מכוון לאמת ואין בדעתו שמץ של פניות זרות או בלבולים של היצר הרע. ה' יצילנו.
וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.

(נשלח ע"י טל יקותיאלי. לעלוי נשמת מור אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בקהלם אל תחד כבודי
  • "ויקח קרח" – על שיח הזכויות
  • חומריות ורוחניות בעדת קרח
  • על השתיקה
  • "ויחר למשה מאוד" – בין מחלוקת למחלוקת
  • על הנהגה וכהונה
  • "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" (טז, א)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.