ארץ כנען

נאמר בתורה, "שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל.."
למה קורא הקב"ה לארץ ישראל ארץ כנען? בשמו של בנו הרביעי של חם, אשר קיללו נח באומרו "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו". מסביר רש"י עבד לאחיו – משמש את זרעם של אלו הגדולים שהוטל עליהם טורח עבודתי. ואלו הם בני ישראל.
התשובה הברורה היא כי כנען ובניו ישבו בחבל ארץ זה עד לכיבוש בני ישראל את הארץ מידם, ולאחר שכבשו את הארץ עברה החזקה והשם מכנען לארץ ישראל.

על דרך הדרש נראה לעניות דעתי לפרש כי למעשה בכנותו את ארץ ישראל ארץ כנען, סינגר הקב"ה על ישראל ועל רצונם לרגל את הארץ.
מי מרגל בדרך כלל? אנשים זרים, אשר אין להם חלק ונחלה בארץ, אנשים המגיעים לחבל ארץ אשר אין להם בו יד ורגל, שלא חיו בו מעולם. אנשים כאלו, צריכים ללמוד את טבעו, אופיו, ולתהות על קנקנו האם בכלל שווה לכבוש את אותו מקום.
לא כך הם בני ישראל! בני אברהם, יצחק, וישראל הקדושים, אשר חיו בארץ הזו שנים רבות, ואשר גידלו את בניהם בה, נהנו מזיו שפעה וברכתה שנאמר "ויזרע יצחק בארץ ההיא מאה שערים ויברכהו ה' " ברכה זו היתה בגרר, אשר נמצאת בנגב ארץ ישראל, במקום הפחות טוב של ארץ ישראל אשר מכנה אותו רש"י פסולת ארץ ישראל על פירוש הפסוק "עלו זה בנגב".
יוצא מכאן, שאם היה קורא הקב"ה לארץ כנען "ארץ ישראל" היו מצטיירים בני ישראל עוד יותר מגוחכים, והיה זה קטרוג נוסף עליהם, מלבד החטא עצמו, חטא המרגלים, אשר קרה לבסוף.
מכאן נלמד כמה חנון ורחום ה', ומעביר על מידותיו, יתברך שמו ויתעלה הדרו, שהגם שידע שלא יצא מהשליחות הזו טוב, והגם שיכל לדרוש את עלבונו על הבקשה המגוחכת וחסרת הכרת הטוב של בני ישראל על כל האותות והמופתים אשר נעשו להם, עוד סינגר עליהם, והסתיר את סרחונם בכנותו את ארץ ישראל "ארץ כנען"!

(נכתב ונשלח ע"י טל יקותיאלי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הפרשה והפטרתה – בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו
  • המרגלים והאחדות
  • חטא המרגלים ולקחיו
  • שלוחי מצווה
  • המקושש
  • "אַךְ בַּֽ-ה' אַל־תִּמְרֹדוּ": חטא המרגלים בראי שלל תלונות העם
  • קהל שוגג
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.